technology 5 ຢ່າງທີ່ອີກ 5ປີຂ້າງຫນ້າຈະບໍ່ມີອີກແລ້ວ

1.ເຄື່ອງ​ຫລີ້ນ DVD, Blu-ray Netflix ​ແລະ iTunes.

 

2.ອຸປະກອນ GPS ​ໃນ​ລົດ​ແບບ Stand alone.

 

3.ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ແບບ Dial Up.

 

4.ກ້ອງ​ດິຈິ​ທັສຄອມ​ແພ໊ດ.

 

5.ກຸນ​ແຈຣິ​ໂມດລົດ​​ໃຫຍ່.