net idol ສາວໂວຍ! ຖືກຄຸ້ຍປະຫວັດ ແລະກ່າວຫາວ່າເປັນແບບນີ້....

ກາຍເປັນກະແສຂ່າວ top pf the town ກັບຂ່າວ(ຄາວ) ເມຍຫຼວງ-ເມຍນ້ອຍ ກໍບັນຫາອາລະວາດທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ໃນໄລຍະຕໍ່ມາໄດ້ມີນັກເລງຄີບອດຂຸດຄຸ້ຍປະຫວັດຍິງສາວຜູ້ຖືກກ່າວຫາວ່າກິນນ້ຳຍ້ອຍສອກຜູ້ອື່ນອອກມາເຜີຍແຜ່ໃນໂລກອອນລາຍເຮັດໃຫ້ສັງຄົມວິພາກວິຈາກຫຼາຍແງ່ຫຼາຍມຸມ (ສ່ວນຫຼາຍເປັນແງ່ລົບ). 

ຫຼ້າສຸດໄດ້ມີເພກຂ່າວສາທາລະນະເພກໜຶ່ງໄດ້ນຳເອົາເລື່ອງລາວຂອງຍິງສາວຮູບຮ່າງໜ້າຕາດີລະດັບເນັດໄອດໍ້ ແລະເຄີຍເປັນສາວ PG ຂອງເຄື່ອງດື່ມຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງ ມາເຜີຍແຜ່ໂດຍບອກວ່ານາງເປັນເມຍນ້ອຍ ລົງທຶນຂີ່ຍົນໄປເຖິງແຂວງບໍ່ແກ້ວເພື່ອໄປສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັບຊາຍຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຄອບຄົວແລ້ວ ແຕ່ບັງເອີນນາງເມຍຫຼວງນຳໄປຈັບໄດ້ຄາໜັງຄາເຂົາເລື່ອງກໍເລີຍອຶກກະທຶກຄຶກໂຄມ.

ຈາກຂ່າວຄາວດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕົກເປັນຂ່າວ ນາງເລີຍຕັດສິນໃຈອອກມາຕອບໂຕ້ ແລະໄດ້ຕິດຕໍໍ່ຫາທິມງານຜູ້ທີ່ຈັດການດູແລເພກດັ່ງກ່າວແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ. ນາງເລີຍອອກມາໂພສຢູ່ເຟຊບຸກສ່ວນຕົວວ່າ.......

ເລື່ອງນີ້ຍັງບໍ່່ໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າເຫດການທີ່ແທ້ຈິງເປັນແນວໃດ ເພາະໄທເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍບໍໍ່ໄດ້ໄປມຸດຢູ່ກ້ອງຕຽງຕອນພວກເຂົາເຮັດຫຍັງກັນ. ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ເວົ້າຕາມຫຼັກສິນລະທຳການປະພຶດຜິດລູກເພິ່ນຜົວທ່ານກໍຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທັງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສື່ອມເສຍຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.  ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ຄວນນຳເລື່ອງເລື່ອງເຫຼົ່ານັ້ນຂຶ້ນມາຕີແຜ່, ປະຈານ ຫຼືຮ້າຍດ່າຫຍາບຄາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພາະມັນເປັນການລ່ວງລະເມີດສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ...ຄຳເວົ້າບາງຄຳ, ບາງຮູບພາບທີ່ເຜີຍແຜ່ລົງໃນໂລກອອນລາຍອາດທຳລາຍອະນາຄົດ ຫຼືຂ້າຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນໄດ້! ສະນັ້ນ, ຄິດດີໆກ່ອນໄລ້ ກ່ອນແຊທຸກຄັ້ງ.