mamypoko pants extra soft.

mamypoko pants extra soft. 

ຜ້າອ້ອມຊືມຊັບສຳລັບກາງຄືນ.

ໜານຸ້ມເປັນພິເສດ ແຫ້ງສະບາຍຕະຫຼອດຄືນ.

(ຫໍ່ໃຫຍ່) ລາຄາ 130,000 ກີບ.

size S (4kg-8kg)  70ຊິ້ນ.

size M (7kg-12kg)  64ຊິ້ນ.

size L  (9kg-14kg)   52ຊິ້ນ.

size XL  (12kg-17kg)   46ຊິ້ນ.

size XXL  (15kg-25kg)  38ຊິ້ນ.

ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ສັ່ງຊື້ : 

ຮ້ານປາຢົງ ມິນິໝາກ, ບ້ານສີໃຄ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

telephone 021 215380

smartphone 020 58598887