mamypoko happy pants.

mamypoko happy pants.

ຜ້າອ້ອມຊືມຊັບສຳລັບກາງເວັນ. 

size S (4kg-8kg)  76ຊິ້ນ.

size M (7kg-12kg)  74ຊິ້ນ.

size L  (9kg-14kg)  62ຊິ້ນ.

size XL (12kg-17kg)  54ຊິ້ນ.

ລາຄາ 95,000 ກີບ. (ຫໍ່ໃຫຍ່)

ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ສັ່ງຊື້ : 

ຮ້ານປາຢົງ ມິນິໝາກ, ບ້ານສີໃຄ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

telephone 021 215380

smartphone 020 58598887