etude house CC cream 01 silky

CC cream ເນື້ອຮອງພື້ນສີຂາວຈະຄ່ອຍປ່ຽນສີເປັນສີເນື້ອໃນເວລາກຳລັງທາໃສ່ຜິວໜ້າ ເນື້ອບາງເບົາກວ່າ BB cream, ໃຊ້ທາຫຼັງຈາກທາຄີມບຳລຸງເໝາະກັບວັນສະບາຍສະບາຍ ຫຼື ແຕ່ງໜ້າໄປຮຽນ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າໂມກ ບໍ່ໜັກໜ້າ ຄວບຄຸມຄວາມມັນ ບໍ່ອຸດຕັນຮູຂຸມຂົນອັນເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດສິວ ແລະ ຍັງມີສ່ວນປະສົມຂອງໄວເທັນນີ້ງຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຂາວກະຈ່າງໃສຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. ປະລິມານ 35 ກຣາມ.

ລາຄາ 145,000 ກີບ.

ຊ່ອງທາງໃນການຕິດຕໍ່ຊື້:

https://www.facebook.com/Beautie.mmshop05?ref=aymt_homepage_panel

- instagram: beautie_mmshop

- ໂທ: 020​ 58598887

- ວັອດແອັບ: 020 77598765