Yaki101 Japanese Grill ຄົບຮອບ 1 ປີຄືນກຳໄລໃຫ້ແດ່ລູກຄ້າ

Yaki101 Japanese Grill 
ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 1 ປີ.
ພ້ອມນີ້ເພື່ອເປັນການຄືນກຳໄລໃຫ້ແດ່ລູກຄ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ່ 21/07 - 02/08 ພວກເຮົາມີຊີ້ນແກະ, ປາເຊວມອນ ຊາຊີມິ ຊີນສັນນອກງົວ ຈາກ ອົດສະຕາລິ ໄວ້ໃຫ້ທ່ານກິນບໍ່ອັ້ນ
ຫມາຍເຫດ: ໂປຣໂມຊັນນີ້ ສະເພາະ ຕອນແລງ ເທົ່ານັ້ນ
ພ້ອມນີ້ພວກເຮົາຈະມີການຈົກສະຫລາກຊີງໂຊກພ້ອມທັງຂອງຝາກໃຫ້ທ່ານ ຂໍເຊີນ ທີ່ຮ້ານ ອາຫານ "ຢາກີ 101" ໂທຕິດຕໍ່ ເບີ 020-2988-2333, 021-48-6077