Web Browser ແມ່ນຫຍັງ?

Web Browser

ເວັບບາວເຊີ (Web Browser) ຄືໂປຣແກຼມທີ່ສາມາດແປງພາສາຄອມພິວເຕີ Html ໃຫ້ກາຍເປັນເວັບເພຈທີ່ມະນຸດສາມາດອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ໂດຍເວັບບາວເຊີຈະເຮັດການແປງຊຸດຄໍາສັ່ງ html ອອກມາປາກົດຫນ້າເວັບນີ້ນັ້ນການເອີ້ນໃຊ້ງານຂອງເວັບບາວເຊີນັ້ນຈະຮັບໂດເມນເນມ (Domain name) ຈາກຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແປງໂດເມເນມ ນັ້ນໃຫ້ກາຍເປັນ  ໄອພີ ແອດເດຣສ (Internet Protocol)ຈາກຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແປງໂດເມມເນມນັ້ນໃຫ້ກາຍເປັນໄອພີແອດເດຣສ (Internet Protocol) ​ເຊິ່ງໄອພີນີ້ຈະມີລັກສະນະເປັນຕົວເລກແລະ ຈື່ໄດ້ຍາກດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ງານເວັບບາວເຊີໃນການແປງຈາກໂດເມນເນມ ໃຫ້ກາຍເປັນ IP ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ Web Browser

ເວັບບາວເຊີເກີດຂຶ້ນຄັ້ງທໍາອິດໃນໂລກຈາກ ເຊີ ທິມໂມທີ ຈອນ ​ເບີ​ເມີລີ (Sir Timothy John Berners-Lee) ຄົນໆນີ້ຖືໄດ້ວ່າເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ໄດ້ຄິດຄົ້ນໂປຣແກຼມເວັບບາວເຊີໂດຍເວັບບາວເຊີຕົວທໍາອິດມີຊື່ວ່າ ເວີລວາຍເວັບ (World Wide Web Consortium ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ WWW) ​ເຊິ່ງເປັນຊື່ເອີ້ນກັນຕໍ່ມາຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້ແຕ່ໃນຕອນທໍາອິດເວັບບາວເຊີຂອງ  ເຊີ ທິມໂມທີ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເທົ່າທີ່ຄວນຈົນກະທັ່ງສູນວິໄຈເອັນຊີເອດເອ (NCSA) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ອິລລີນອຍເອີ​ແບນນາ - ແຊມເປນ ສະຫະລັດອະເມລິກາໄດ້ເຮັດການຄິດຄົ້ນ ແລະ ສ້າງໂປຣແກຣມເວັບບາວເຊີຂຶ້ນມາໃຫມ່ທີ່ຊື່ວ່າ "ໂມ​ເສກ (MOSAIC)" ​ເຊິ່ງເປັນໂປຣແກຼມເວັບບາວເຊີທີ່ເບິ່ງເວັບເຊີງກາຟຟິກ ແລະ ເປັນທີ່ມາຂອງເວັບບາວເຊີເນັດສະເຄບ (Netscape) ເພາະທີມງານທີ່ພັດທະນາໂມເສກໄດ້ອອກມາຕັ້ງບໍລິສັດເນັດສະເຄບເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເວັບບາວເຊີຢ່າງຈິງຈັງ.

ແຕ່ນັ້ນກໍເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມເວັບບາວເຊີຫລັງຈາກທີ່ໄມໂຄຄອມພິວເຕີເຈົ້າພໍ່ຍັກໃຫຍ່ຂອງວົງການໄອທີໄດ້ເຮັດການເປີດຕົວເວັບບາວເຊີທີ່ຊື່ວ່າ ອິນເທີເນັດເອກພຣໍ​ເຣີ (Internet Explorer) ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນທີ່ສູງຂຶ້ນຈົນກະທັ້ງເນັດສະເຄບຕ້ອງປະກາດປິດຕົວລົງໃນວັນທີ່ 1 ມີນາ 2551 ແຕ່ແມ້ວ່າ IE ຈະເປັນເວັບບາວເຊີທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານຫຼາຍທີ່ສຸດ ​ແຕ່ຈາກນັ້ນກໍມີຄູ່ແຂ່ງລາຍໃຫຍ່ພັດທະນາເວັບບາວເຊີອອກມາແຂ່ງຂັນຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ.

ປະໂຫຍດຂອງ Web Browser

ຈາກທີ່ກ່າວມາຈະເຫັນປະໂຫຍດຂອງ Web Browser ວ່າເປັນໂປຣແກຼມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດໄດ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນເພາະການເອີ້ນໃຊ້ງານເວັບໄຊແຕ່ລະຄັ້ງຖ້າມີການໃຫ້ຈົດຈໍາ IP ​ເຊິ່ງເປັນຊຸດຕົວເລກຄົງເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຫນ້າທີ່ຫລັກໆ ຂອງເວັບບາວເຊີກໍຄື ຊ່ວຍໃນການແປງໂດເມນເນມໃຫ້ກາຍເປັນໄອພີນັ້ນເອງ ແລະ ປະໂຫຍດອີກຢ່າງທີ່ຈະຂາດບໍ່ໄດ້ກໍຄື ການແປງຊຸດຄໍາສັ່ງ html ຄົງເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຫຼື ການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກລໍາບາກແຕ່ເມື່ອມີການແປງແລ້ວເຮົາສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.