WWW ແມ່ນຫຍັງ?

ໃນໂລກຂອງອິນເຕີເນັດນັ້ນເປັນ​ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງກັນທົ່ວໂລກເຮັດໃຫ້ອິນເຕີເນັດເປັນ​ເຄື່ອຂ່າຍທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນກັນຢູ່ປະຈໍາທຸກຄັ້ງເມື່ອຈະເຂົ້າເວັບໄຊໆໜຶ່ງເຮົາກໍຕ້ອງຂຽນຊື່ຂອງເວັບໄຊທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນວ່າ www. ຊື່ເວັບໄຊແລ້ວຫຼາຍຄົນເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ www ແມ່ນຫຍັງ?

WWW ແມ່ນຫຍັງ?

WWW ຖືກໍາເນີດໃນປີ ພ.ສ 2532 ໂດຍ ທິມ ເບີເນີດ ລີ (Tim Berners-Lee) ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງ Next ເປັນເຄື່ອງບໍລິການເວັບ (Web server) ເຄື່ອງທໍາອິດຂອງໂລກຜ່ານ HTTP ໂດຍຖືກັນວ່າ ທິມ ເບີເນີດອລີເປັນອບິດດາຂອງ WWW (World Wide Web) ເລີຍທີດຽວ.

ຈາກຫຼາຍຄວາມຫມາຍທີ່ມີການຕີຄວາມເຖິງຄວາມຫມາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງ WWW (World Wide Web) ນັ້ນຈະອອກມາໃນແນວວ່າເປັນຄອມພິວເຕີເຄື່ອງຫນຶ່ງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາພາຍໃນຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງໄດ້

ຖ້າຕີຄວາມກໍຄົງຫມາຍເຖິງວ່າ WWW ເປັນອຸປະກອນທີ່ລວບລວມຂໍ້ມູນຕ່າງໆພາຍໃນອິນເຕີເນັດໄວ້ດ້ວຍກັນ​ເຊິ່ງປຽບໄດ້ກັບແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່​ເຊິ່ງການເຂົ້າອ່ານຂໍ້ມູນຂອງ WWW ໄດ້ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າອ່ານຜ່ານເວັບບາວເຊີ (Browser) ໂປຣແກຼມບາວເຊີນັ້ນຈະແປໂຄ້ດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນ WWW ໃຫ້ອອກມາເປັນຕົວຫນັງສືທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະຕອບໂຕ້ກັບໄປໄດ້ດ້ວຍ.

ໂດຍສາມາດແບ່ງໄດ້ເປັນ 3 ມາດຕະຖານ​ເຊິ່ງມາດຕະຖານນີ້ເປັນມາດຕະຖານຫລັກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນເວັບຄື:

  1. Uniform Resource Locator (URL) ເປັນລະບົບມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ກໍາຫນົດ ແລະ ລະບຸຕໍາແຫນ່ງທີ່ຢູ່ຂອງເວັບເພຈແຕ່ລະຫນ້າທີ່ເຮົາຈະເຂົ້າເຖິງ
  2. Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) ເປັນຕົວກໍາຫນົດລັກສະນະການສື່ສານລະຫວ່າງເວັບເບົາເຊີ ແລະ ເຊີຟເວີ
  3. Hyper Text Markup Language (HTML) ເປັນຕົວກໍາຫນົດລັກສະນະການສະແດງຜົນຂອງຂໍ້ມູນໃນເວັບເພດ

ປະໂຍດຂອງ WWW

ການເຂົ້າອິນເຕີເນັດແຕ່ລະຄັ້ງເຮົາຈະຕ້ອງມີການນຳ​ໃຊ້ URL ​ເຊິ່ງມີອົງປະກອບ 3 ສ່ວນຫລັກ ກໍຄື WWW ເປັນຄໍາຂຶ້ນຕົ້ນ ແລະ ຕາມດ້ວຍຊື່ຂອງ URL ແລະ ໂດເມນ​ເຊິ່ງທັງ 3 ສ່ວນນີ້ຈະມີຈຸດ (.) ຂັ້ນລະຫວ່າງ 3 ສ່ວນນີ້.

ໂດຍການເຂົ້າອິນເຕີເນັດແຕ່ລະຄັ້ງເລົາຕ້ອງພິມ URL ຜ່ານບາວເຊີຫລັງຈາກນັ້ນບາວເຊີຈະຂໍໃຊ້ບໍລິການຂອງ WWW ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຜູ້ໃຊ້ວຽກອິນເຕີເນັດກໍສາມາດທີ່ຈະເຫັນຂໍ້ມູນຕ່າງໆຜ່ານຫນ້າຈໍຄອມເປັນຕົວອັກສອນ ແລະ ກາຟຟິກທີ່ມະນຸດເຂົ້າໃຈໄດ້ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດໂຕ້ຕອບສື່ສານກັບທາງ WWW ໄດ້ດ້ວຍເຊັ່ນກັນການໂຕ້ຕອບເຮົາຈະເຮັດຜ່ານເວັບບາວເຊີເຊັ່ນດຽວກັນ.

ປະໂຫຍດຂອງ WWW ຫຼືເຮົາຈະເອີ້ນວ່າ W3 ກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນນັ້ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດເພາະການເຂົ້າອິນເຕີເນັດເຮົາຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການຂອງ WWW ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ WWW ເປັນສ່ວນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການເຂົ້າອິນເຕີເນັດ.

ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັບສົນວ່າ WWW ກັບອິນເຕີເນັດນັ້ນຄືກັນແຕ່ຈິງໆ ແລ້ວທັງ WWW ແລະ ອິນເຕີເນັດບໍ່ຄືກັນເພາະວ່າການໃຊ້ອິນເຕີເນັດແຕ່ລະຄັ້ງເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຂອງບໍລິການຂອງ WWW ນັ້ນເອງ.