VangVieng Music Festival 2016 ເດືອນທັນວາ ໃຜ Coppy ໃຜກັນແທ້? (ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ)

       ເກີດການຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນຈົນໄດ້ກັບງານ VangVieng Music Festival 2016 ໃນເດືອນໜ້າທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ ມີການໂຕ້ແຍ້ງເລື່ອງຂອງການຈົດທະບຽນລິຂະສິດ ກັບທັງ 2 ຄ້າຍຍັກໃຫຍ່ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສາມາດ ຫຼື ຄ້າຍເພງອິນດີ້ ເຣັກຄອດ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວບັ້ງໄຟ ຫຼື ຄ້າຍ ລາວພຣາຍ ເຣັກຄອດ ທັ້ງສອງເຄີຍຈັດງານຮ່ວມກັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາແຕ່ເກີດຫຍັງຂຶ້ນຈຶ່ງແຍກກັນຈັດ.

      ທາງເຈົ້າຂອງຄ້າຍເພງອິນດີ້ ເຣັກຄອດ ກໍຄືທາງ ອ້າຍເປັດ ໄດ້ກ່າວຢູ່ເຟດບຸກຕົນເອງວ່າ: 

      ທັ້ງນີ້ທາງບໍລິສັດ ລາວພຣາຍ ເຣັກຄອດ ຫຼື ລາວບັ້ງໄຟ ກໍໄດ້ອອກມາສະແດງການຈົດທະບຽນລິຂະສິດເຊັ່ນດຽວກັນ.

    ສະຫຼຸບວ່າ ທັງສອງຄ້າຍມີໃບທະບຽນທີ່ຈົດລິຂະສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຄືກັນ ທີ່ເຫຼືອກໍມີແຕ່ໃນທາງປະຊາຊົນຜູ້ຄົນທີ່ຈະໄປງານວ່າຈະເລືອກໄປງານໃດດີ ຫຼື ຈະໄປໝົດທັງສອງງານກໍໃຫ້ທຸກທ່ານເປັນຜູ້ຕັດສິນ.

ຂ່າວຈາກ: PedIndee Samart, Laobangfai ລາວບັ້ງໄຟ, VangVieng Music Fest2016 ແລະ Vangvieng Music Festival.