Trailer ຮູບເງົາເລື່ອງໃໝ່ The Old man and The Gun

ມື້ນີ້ພວກເຮົຈະມາເບິ່ງ Trailer ໜັງໃໝ່ທີ່ກຳລັງຈະເຂົ້າສາຍໄວໆນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ “THE OLD MAN AND THE GUN” ອ້າງອີງຈາກຂີວິດຈິງຂອງ Forrest Tucker ເຊິ່ງກຳກັບໂດຍ David Lowery.

ເຊິ່ງເລື່ອງຈະເລົ່າເຖິງ Forrest Tucker ອາຍຸ 70 ທີ່ໃຊ້ຊີວິດກັບການເຂົ້າອອກຄຸກ ຈົນນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້. ຊ່ວງບັ້ນປາຍຊີວິດຂອງລາວໄດ້ເຮັດການປຸ້ນທະນາຄານຫຼາຍແຫ່ງ ດ້ວຍໂຕຄົນດຽວ, ໂດຍມີນັກສືບ John Hunt ທີ່ຫຼົງໄຫຼໃນຝີມືຂອງລາວ ແລະ Jewel ຜູ້ຍິງອາຍຸໄກ້ຄຽງທີ່ຫຼົງຮັກ Forrest ນັ້ນເອງ.

ໂດຍ Trailer ໄດ້ໃຫ້ເຫັນມຸມມອງຂອງ Forrest ທັງໃນການປຸ້ນທະນາຄານ ແລະ ຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ Jewel ນຳ. ພ້ອມດ້ວຍນັກສີບ John ທີ່ສົນໃຈ Forrest ທີ່ໃຊ້ການປຸ້ນແບບບ ສະບາຍ ແລະ ລຽບງ່າຍ.

ນັກສະແດງຮູບເງົານີ້ມີ Robert Redford ຮັບບົດ Forrest Tucker, Casey Affleck ຮັບບົດ John Hunt, Sissy Spacek ຮັບບົດ Jewel . ໂດຍຮູບເງົານີ້ຈະເຂົ້າສາຍ ອາເມລິກາ ໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ 2018, ສ່ວນຈະເຂົ້າມາລາວນັ້ນບໍ່ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ : IMDb, Fox Searchlight