Trailer ທຳອິດຂອງ MOWGLI ຮູບເງົາໃໝ່

“MOWGLI” ຮູບເງົາໃໝ່ຈາກ Warner Bros. ແລະ Imaginarium Production ດັດແປງຈາກນິຍາຍ Jungle Book ຕົ້ນສະບັບຂອງ Rudyard Kipling ທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ແລະ ສວຍງາມໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍ Andy Serkis ມາເປັນຜູ້ກຳກັບ ແລະ ຮັບບົດເປັນ ໝີ Baloo, Rohan Chand ຮັບບົດເປັນ ໜຸ່ມນ້ອຍ Mowgli, Christian Bale ຮັບບົດເປັນ ເສືອດຳ Bagheera ແລະ Benedict Cumberbatch ຮັບບົດເປັນ ເສືອ Shere Kan.

ໂດຍເນື້ອເລື່ອງແມ່ນ Mowgli ຖືກລ້ຽງດູໂດຍຝູງໝາປ່າໃນ ປ່າອິນເດຍ ໂດຍລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ກົດຂອງປ່ານຳຜູ້ສິດສອນຢ່າງ ໝີ Baloo ແລະ ເສືອດຳ Bagheera. Mowgli ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສັດໃນປ່າປຽບກັບສັດດ້ວຍກັນ ຍົກເວັ້ນ ເສືອ Shere Khan ແຕ່ກໍ່ມີໄພອັນຕະລາຍເຂົ້າມາໃນປ່ານັ້ນກໍຄື Mowgli ຕ້ອງໄດ້ພົບກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງລາວ.

“MOWGLI” ຈະສາຍໃນຮູບເງົາວັນທີ 19 ຕຸລາ 2018 ທົ່ວໂລກ ແຕ່ຂອງລາວນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຕໍ່ໄປ.