The Kop in laos ຫວັງລ້າງແຄ້ນ CHELSEA SUPPORTER LAO ຄືນຫລັງສະຖິຕິຜົບກັນສາມນັດຫລັງແພ້ລວດ.

ຄວາມພ້ອມຂອງທີມ The Kop in laos ໂດຍລວມທຸກຄົນໃນທີມກຳລັງໃຈຍັງດີ ແລະຈະໄດ້ສອງກອງກາງໂຕເກັ່ງ ອາລຸນຍະເດດແລະສູນທອນ ທີ່ເຊົາຈາກອາການບາດເຈັບກັບມາຊ່ວຍທີມ ນອກນັ້ນກະເປັນການກະຕຸ້ນແຜງຫຼັງທີ່ເສຍປະຕູງ່າຍເກີນໄປ
ສ່ວນລາຍຊື່ທີ່ຄາດວ່າຈະລົງສະໜາມ:
ອາລຸນຍະເດດ ຄຳປັນ ສູນທອນ
ອານຸສອນ ວິໄລ ໄຊສົມພອນ
ກຽດຕິສັກ
ມາໃນລະບົບ 3-3-1

ສ່ວນ CHELSEA SUPPORTER LAO ຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຫຼີ້ນເຊວຊີຖືວ່າຟິດ 70% ຂອງທຸກຄົນໃນທິມ ສຳຫລັບກອງຫນ້າໂຕສຳຄັນ ເສີມສັກ ເສີມສຸວັນ ຫມາຍເລກ 19 ແລະ ກອງຫລົງຫມາຍເລກ 5 ຄຳລ້າ ມີອາກາດບາດເຈັບໃນການຝຶກຊ້ອມກາງສັບດາ ຜູ້ຫລີ້ນທີ່ຄາດຈະລົງສະຫນາມແມ່ນ: 

ຄຳມະນີ 9 , ສິນທະລອງ GK, ຈັນທະນາກອນ 17, ແກ້ວອຸດອນ 14, ສັນຍາຮັກ 23, ໂທນີ້ 21, ກິຕ້າ 20.