Susan Scheider ໃຫ້ສຳພາດເຖິງສາເຫດການເສຍຊີວິດຂອງນັກສະແດງຫຼາກຫຼາຍຄວາມສາມາດ Robin Williams

  ຫຼັງຈາກນັກສະແດງຫຼາກຫຼາຍຄວາມສາມາດ Robin Williams ເສຍຊີວິດລົງຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາປີທີ່ແລ້ວ (2014) ພັນລະຍາຄົນສຸດທ້າຍ Susan Scheider ກໍ່ບໍ່ເຄີຍອອກໃຫ້ສຳພາດໃດໆເລີຍ ຈົນເມື່ອວັນທີ 3 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ ລາວໄດ້ເປີດໃຈຜ່ານລາຍການ Good Morning America ທາງຊ່ອງ ABC ເຖິງເລື່ອງຕ່າງໆຂອງລາວກັບສາມີ ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນເລື່ອງສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເຮັດໃຫ້ Robin Williams ຕັດສິນໃຈຈົບຊີວິດລົງດ້ວຍໄວ 63ປີ ນັ້ນຄືໂລກຮ້າຍແຮງທີ່ສຸ່ມໃສ່ນັ້ນເອງ

Susan Scheider ບອກວ່າ “ສາເຫດຫຼັກທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມີຂອງລາວຂ້າໂຕເອງຕາຍກໍ່ຄືໂລກສະໝອງເຊື່ອມທີ່ມີ ເມັດລິວອີ້ (Dementia with Lewy Bodies) ທີ່ລາວປະເຊີນຢູ່ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນໂລກຊຶມເສົ້າ ແລະ ອາການຕິດແອວກໍຮໍຢ່າງທີ່ໃຜເຂົ້າໃຈ”

Susan Scheider ຍັງແຈ້ງອີກວ່າ ສາມີຂອງລາວ ເຊົາກິນເຫຼົ້າມາຫຼາຍ 8 ປີແລ້ວ ແລະ ໂລກຊຶມເສົ້າເປັນພຽງປັດໃຈຍ່ອຍໆເທົ່ານັ້ນ

ສຳຫຼັບໂໍລກສະໝອງເຊື່ອມແບບມີ ເມັດລິວອີ້ (Dementia with Lewy Bodies) ເປັນໂລກເອົາໄຊເມີ ຊະນິດໜຶ່ງ ຜູ້ປ່ວຍມັກຈະມີອາການເຫັນພາບຫຼອນ ສັບສົນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການຊົງໂຕ ລົ້ມຕະຫຼອດ ຊົງໂຕຍາກ ແຂນຂາຈັງ ມັກເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ຍິງ

 Robin Williams 

===============================

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ http://edition.cnn.com/ , http://www.athasit.com
ຮູບພາບຈາກ gettyimages.com
ແປແລະຮຽບຮຽງໂດຍ http://gossipstar.mthai.com
ທີ່ມາ http://gossipstar.mthai.com/