Startup ແມ່ນຫຍັງໃຜຮູ້ແດ່?

Startup (ອ່ານວ່າສະ - ຕ໊າດ - ອັບ) ຄືບໍລິສັດ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວແບບກ້າວກະໂດດມີການວາງແຜນເລື່ອງຄົນ ເງິນທຶນ ວິທີການເຮັດວຽກການຕະຫຼາດແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດກໍາໄຮໄວ້ຢ່າງເປັນລະບົບ (ເພື່ອຕອບສະໜອງການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ວ່ອງໄວນັ້ນເອງ)

Startup ຖືກນິຍາມມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ (ບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າມັນເກີດມາຕັ້ງແຕ່ຄົນເລີ່ມເບື່ອການເປັນລູກຈ້າງຕ້ອງການສ້າງທຸລະກິດຂອງຕົວເອງ) ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຍຸກດອດຄອມກໍາລັງດັງເຕັມທີ່ມີບໍລິສັດ ດ້ານເທກໂນໂລຍີເກີດໃຫມ່ຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ລະບໍລິສັດກໍເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວຈົນຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າເຈົ້າ Startup ນີ້ໃຊ້ເອີ້ນບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນວົງການໄອທີ ຫຼື ການເງິນເທົ່ານັ້ນແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຄໍາໆນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບກິດຈະການທຸກຊະນິດທີ່ມີແນວຄວາມຄິດແປກໃຫມ່ແບບບໍ່ມີໃຜເຮັດມາກ່ອນສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໄດ້ອຍ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ແບບກ້າວກະໂດດແລ້ວເອງ.

ຕົວຢ່າງ Startup ລະດັບໂລກທີ່ຄົນໄທຮູ້ຈັກກັນດີເຊັ່ນ: Facebook, Line, Uber, Airbnb, Dropbox, Pinterest, SpaceX ແລະ Snap ເປັນຕົ້ນ.

   ຄຸນສົມບັດຫລັກໆຂອງ Startup ຕ່າງໆຈະມີລັກສະນະຄ້າຍກັນຄື:

1.ເປັນທຸລະກິດໃຫມ່ທີ່ບໍ່ມີໃຜເຮັດມາກ່ອນ.

2.ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງຢັ້ງຢືນ.

3.ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃນວົງກວ້າງ.

4.ຕ້ອງສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງກ້າວວົດກະໂດດ.

5.ສາມາດຮອງຮັບການເຕີບໂຕນັ້ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຮົາເກີດຄິດໄອເດຍທີ່ແປກໃຫມ່ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການໃນວົງກວ້າງເຮົາກໍສາມາດເປັນ Startup ໄດ້ເຊັ່ນກັນສ່ວນເລື່ອງເງິນທຶນນັ້ນບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງມີບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນພ້ອມທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນຸນເງິນທຶນຢູ່ແລ້ວ.