Saykeo Make up ຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ຄວາມງາມຂອງສາວຫຼາຍໆຄົນ

ມື້ນີ້ທີມງາມຈະພາມາຮູ້ຈັກ ຊ່າງແຕ່ງໜ້າທີ່ມີຊື່ວ່າ ອ້າຍອາ ທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມຊ່າງແຕ່ງໜ້າ Saykeo Make up ທີ່ເນລະມິດສາວງາມຫຼາຍໆຄົນ ອ້າຍອາເຄີຍເນລະມິດຄວາມງາມໃຫ້ກັບສາວໆຫຼາຍຄົນ ຄື ບຸດສະບາ  ແລະ ງານແຕ່ງດອງຕ່າງໆ ສົນໃຈໃຫ້ລາວເນລະມິດຄວາມງາມ ໄດ້ທີ່ Fb: Saykeo Make

Cr: Photo Saykeo Make (Up)