Ristorante Grotta Palazzese ອີຕາລີ

   Ristorante Grotta Palazzese ຫ້ອງອາຫານຫລູ ແລະ ອະລັງການທີ່ສຸດໃນອີຕາລີ ຕັ້ງຢູ່ໃນຖ້ຳ Polignano ຊາຍຫາດ     Mare ຂອງໂຮງແຮມ Hotel Ristorante Grotta Palazzese ເຊີ່ງເປີັບໍລິການານານຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວແມ່ນໃຜຍາກ ຫາປະສົບການ Dinner ແບບໂຮແມນຕິກຢ່າພາດສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້