Patagonia

ທ່ຽວຊົມບັນຍາກາດອັນສວຍສົດງົດງາມຂອງດິນແດນພາກໃຕ້ສຸດຂອງອາເມລິກາໃຕ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ່ອນທີ່ Puyuhuapi Lodge and Spa ລີສອດກາງທະເລສາບທີ່ມີແຕ່ເຮືອເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດໄປໄດ້ ເພາະອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍທະເລ ເນື່ອງມາຈາກການກັດເຊາະຂອງນ້ຳແຂງເປັນໜ້າຜາຮູບຊົງງາມໃຫ້ຄູ່ຮັກທີ່ມັກທຳມະຊາດໄດ້ໄປ ພັກຜ່ອນຢ່າງເຕັມທີ