PS ອອກແຈ້ງການ ອາດເພີ່ມເວລາລອດຮອດເດືອນສິງຫາ ສະເໜີພວກກ່ຽວຂ້ອງຊີ້ແຈງຕື່ມ

ບໍລິສັດ PS ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫມ່ຫລ້າສຸດໃນມື້ນີ້ ໂດຍບອກວ່າໄດ້ລົມກັບ 25 ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ 1/2017 ເຊິ່ງຕົກລົງໃຫ້ເອົາບໍລິສັດກວດສອບ ຈາກຫວຽດນາມເຂົ້າມາກວດກາ.

ປັດຈຸບັນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໂດຍຈະສຳເລັດໃນເດືອນ 8.

ແຕ່ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດວ່າຫນ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ຄືບໍ່ເຫັນອອກມາກ່າວ ຫລື ແຈ້ງການໃດໆກ່ຽວກັບເລື່ອງ 25 ພາກສ່ວນໄດ້ຕົກລົງກັບບໍລິສັດ  ຕາມທີ່ບໍລິສັດກ່າວອ້າງໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ສວນທາງກັບແຈ້ງການ 2 ສະບັບຫລ້າສຸດຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ ໂດຍສະເພາະແຈ້ງການໃຫ້ບໍລິສັດ PS ສົ່ງເງິນສະມາຊິກພາຍໃນ 1 ເດືອນ.

ແຈ້ງການຂອງບໍລິສັດ PS ສະບັບໃຫມ່ນີ້ຈິ່ງບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ 100% ; ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະວິຈາລະຍານໃຫ້ຫຼາກຂຶ້ນ .

ຂະນະທີ່ສະມາຊິກທີ່ນັດປະຊຸມກັນໃນວັນທີ່ 10 ມິຖຸນາຜ່ານມາ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດປະຕິບັດຕາມຄຳສັງ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພາະຕົນຕ້ອງການເງິນທີ່ລົງທຶນຄືນ.

ພາຍຫຼັງແຈ້ງການໃຫມ່ຂອງບໍລິສັດ PS ອອກມາ, ສະມາຊິກບໍລິສັດ PS ກໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງພາກລັດ ໃຫ້ອອກມາຊີແຈງ ບັນຫາດັ່ງກ່າວຕໍ່ສັງຄົມ ເພາະທີ່ຜ່ານມາ ມີພຽງແຈ້ງການຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ກັບບໍລິສັດ PS ທີ່ອອກມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຍັງມິດຢູ່ ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກບໍ່ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽງ ຕໍ່ສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ນອກນັ້ນສະມາຊິກຈຳນວນຫນຶ່ງ ຍັງເດິນທາງມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ ເພື່ໍອຫວັງຖອນເງິນຄືນ ກໍຍັງບໍ່ມີຄຳຕອບທີ່ຈະໄດ້ ຕ້ອງລໍຖ້າໄປໂດຍບໍ່ມີກຳນົດເວລາ ເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕື່ມເຂົ້າໄປອີກ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ: laosupdate