OFFICIAL !! Mario Balotelli ກັບບ້ານຍ້າຍຊົບ AC Milan

‪#‎OFFICIAL !! Mario Balotelli ກັບບ້ານຍ້າຍຊົບ  AC Milan ແບບຢືມໂຕເຕັມລະດູການ ຫລັງຈາກບໍ່ຢູໃນແຜນການເຮັດທີມຂອງ ຜູ້ຈັດການທີມຫົງແດງ ໂດຍກອງຫນ້າອິນດີ້ ເຄີຍຄ້າແຂ່ງກັບເອຊີມິລານມາແລ້ວແລະອີກກັບຫຼາຍສະໂມສອນດັງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ງູໃຫຍ່ອິນເຕີມິລານ ເຮືອໃບສີຟ້າແມນຊິຕີ້