NAZA ຫຍໍ້​ມາ​ຈາກ​ຫຍັງ?

NASA ຄໍາໆນີ້ຄົງຈະຄຸ້ນຫູທຸກຄົນດີ ເພາະເມື່ອໃດທີ່ມີຂ່າວດັງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບ  ອາວະກາດຈະມີຊື່ NASA ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງທຸກຄັ້ງແຕ່ເພື່ອນໆ ຮູ້​ບໍ່ວ່າຄໍາວ່າ NASA ເປັນຊື່ຂອງໜ່ວຍ​ງານ​ໜຶ່ງຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາບໍ່ແມ່ນຊື່ເຕັມ.

-NASA ຫຍໍ້ມາຈາກ National Aeronautics and Space Administration ຫຼື ອົງການ​ບໍລິຫານ​ການບິນ ​ແລະ ອາ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ ກໍລະກົດ ຄ​.ສ 1958. ​ເປັນ​ໜ່ວຍ​ງານ​ລາຊະການ​ຂອງສະຫະ​ລັດ​ອາ​ເມຣິກາ ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ໂຄງການ​ອາ​ວະ​ກາ​ດ ​ແລະ ງານ​ວິ​ໄຈ​ຮ້ວງ​ອາ​ວະ​ກາດບໍ່ວ່າ​ຈະ​ເປັນການ​ສົ່ງ​ຍານ​ອອກ​ໄປ​ສຳຫຼວດດາວ​ເຄາະ ​ແລະ ດວງ​ຈັນ​ຕ່າງໆ, ການ​ສຶກສາ​ວັດຖຸ​ເທິງ​ອາ​ວະ​ກາດ, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ດາວຫາງ, ອຸ​ກາ​ບາດ, ດາວ​ເຄາະ​ນ້ອຍ ແລະ ກາ​​ເລັກຊີຕ່າງໆອັນໄກໂພ້ນການຝຶກອົບຮົມມະນຸດອາວະກາດ, ການເຝົ້າລະວັງວັດຖຸອາວະກາດທຸກຊະນິດທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບ ຫຼື ສ້າງອັນຕະລາຍໃຫ້ກັບໂລກໄດ້.

-NASA (ອ່ານອອກສຽງວ່ານາ - ຊ່າ) ມີຄໍາຂວັນປະຈໍາໜ່ວຍວຽກວ່າ "For the benefit of all" ຫຼື "ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຄົນທຸກຄົນ"