NASA ກໍາລັງຈັບຕາວັດຖຸລີ້ລັບ

ຫຼັງຖືກຄົ້ນພົບເມື່ອປາຍປີ 2017 ດ້ວຍຮູບຊົງປະຫຼາດ ເປັນແທ່ງຍາວໆ ຄືກັບຊິກາສ ແທນທີ່ຈະເປັນຊົງກົມຫຼືວັງຮີ ຄືກັບດາວດວງອື່ນທົ່ງໄປ ພ້ອມກັບວິທີການໝູນຮອບຕົວເອງທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ NASA ກໍ່ເຮັດການສຶກສາວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນທີ່ຄ້າຍຄືດາວຫາງ

 ໂອມູອາມູອາ ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ກ່ອນທີ່ຈະປະກາດຜົນການສຶກສາວ່າ ດາວດວງນີ້ມາຈາກນອກສຸລິຍະຂອງເຮົາແລະທີ່ສໍາຄັນຄືສາມາດເລັ່ງຄວາມໄວຂອງຕົວເອງໄດ້

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວດາວແຕ່ລະຕົວຈະມີວິຖີການເຄື່ອນທີ່ທີ່ແນ່ນອນ ຊຶ່ງຫາກບໍ່ມີ ປັດໃຈພາຍນອກ ອື່ນໆ ມາກະທົບເຊັ່ນ ຊົນກັບດາວດວງອື່ນ ກໍ່ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງໂດຍບໍ່ມີປັດໃຈພາຍນອກອື່ນ ທີ່ສໍາຄັນຄືມັນເລັ່ງຄວາມໄວຫຼາຍຍີ່ງຂື້ນ

ນັກວິທະຍາສາດດາລາສາດຄາດຄິດວ່າ ທັງການປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງ ການປ່ຽນຄວາມໄວ ອາດເກີດຂື້ນຈາກ ປັດໃຈພາຍໃນ ເຊັ່ນ ມີການຜະລິດກາສບາງຊະນິດຈາກພື້ນຜິວຂອງດາວລີ້ລັບນີ້ແລ້ວປ່ອຍອອກມາ

ຢ່າງໃດກໍາຕາມຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 Oumuamua ກໍ່ຢູ່ໄກເກີນກ່ວາຈະເຫັນໄດ້ຈາກກ້ອງໂທລະທັດແລ້ວ ແລະ ໃນຕອນນີ້ຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດຂອງເຮົສໄກກ່ວາໄລຍະທາງຂອງດາວພະຫັດ ແລະ ກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ໄກອອກໄປດ້ວຍຄວາມໄວ 70,000ໄມ/ຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍກັນວ່າໜ້າຈະຫຼຸດຈາກລະບົບສຸລິຍະຂອງເຮົາພາຍໃນ 4 ປີຂ້າງໜ້າ

ຖືວ່າເປັນແຂກທີ່ມາຢ້ຽມຢ້າມໂດຍບໍ່ໄດ້ນັດໝາຍ ມາເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກ ແລະ ກໍ່ຈາກໄປ ໂດຍຖິ້ມປິດສະໜາໄວ້ໃຫ້ຄິດກັນໄວ້ຫຼາຍຢ່າງ