MV ເທີເກັ່ງ (Still) - Jetset'er

 

ເທີເກັ່ງ (Still) - Jetset'er [Official MV]

 

 ເພງໄທໃໝ່ໆ ຊິງເກິລລ່າສຸດຈາກ Jetset'e ກັບເພງ ເທີເກັ່ງ (Still) ໄປເບິ່ງມິວສິກວີດີໂອເພງນີ້ກັນເລີຍ....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------