MV ກະເທີຍໜ້າຮ້ານ - ແມນ ມະນີວັນ ອາສະຫຍາມ

 

 ລອງມາຟັງເພງລູກທຸ່ງໃໝ່ໆ ສະຕາຍໝໍລຳ ກະເທີຍໜ້າຮ້ານ ຊິງເກິລໃໝ່ລ່າສຸດຈາກ ແມນ ມະນີວັນ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------