MUSSO ມີໂປຣໂມຊັ້ນດີໆມາບອກ

ຮ້ານອາຫານ MUSSO ມີໂປຣໂມຊັ້ນດີໆມາບອກ!! ລະດູຝົນ ມາເເລ້ວ ຮັກສາສຸຂະພາບເດີ້  ເລດີ້ໄນ ຈັນ ຄານ ພຸດ ສາວໆມາຄົບ 4 ຄົນຮັບຄ໋ອກເທວ Sexy Vientianeມູນຄ່າ 80,000 ຟຣີ ພ້ອມຫລຸດຄ່າອາຫານ10%ຕະຫລອດຄືນ ດົນຕີ Jazz ເລີ່ມ 19:30-24:00.
ຈອງໂຕະໄດ້ 020 97776548
030 9344448