Lao Super model 2018 ປີນີ້ມີສາວປະເພດສອງເຂົ້າຮອບສອງຄົນ !

ເລີ່ມເກັບຕົວແລ້ວສໍາລັບກອງປະກວດ Lao Super model 2018 ທີ່ບອກເລີຍວ່າປີນີ້ແມ່ນພິເສດຄືຝ່າຍຍິງມີສາວປະເພດສອງຄົນເຂົ້າຮອບໂອ້ໂຫເປັນການກາລັນຕີເລີຍວ່າປະເທດລາວເຮົາໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດບໍ່ຈໍາກັດເພດໃນການເຂົ້າມາຮ່ວມປະກວດໂດຍທັງສອງທ່ານແມ່ນ ສາວ L 022 : ນ. ພົມມະຈອນ ນິດສະຫວາດວົງໄຊ (ຕູ່ບີ່) ແລະ  L 001 : ນ. ໂອ່ເລ້ ສີໂຄ້ດ (ໂອ່ເລ້)  ບາງຄົນຄົງຈະຮູ້ແລ້ວວ່າສອງຄົນນີ້ມີຄວາມສາມາດໃນການເດີນແບບແລະການເຕັ້ນສະນັ້ນຄວາມສາມາດຈັດເຕັມ ສາວໆທີ່ເຂົ້າຮອບນໍາກັນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃສ່ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າປົກະຕິເນື່ອງຈາກວ່າຄູ່ແຂ່ງສອງຄົນນີ້ບໍ່ທໍາມະດາອີ່ຫຼີ ສະນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງຄວາມງາມຂອງສອງສາວນີ້ດີກວ່າ.  

ນ. ພົມມະຈອນ ນິດສະຫວາດວົງໄຊ (ຕູ່ບີ່)

 

L 001 : ນ. ໂອ່ເລ້ ສີໂຄ້ດ (ໂອ່ເລ້)