Lao Golf Challenge 2017

ສະຫະພັນກັອຟແຫ່ງຊາດລາວ

    ຂໍເຊີນບັນດານັກກັອຟເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກ໊ອຟລະດັບປະເທດ “ລາວກັອຟຊາເລັງຈ໌ ຄັ້ງທີ່ 5 ປະຈຳປີ 2017” ເພື່ອຊິງຄວາມເປັນໜຶ່ງ ພ້ອມຂັນລາງວັນອັນຊົງກຽດ ເຊີ່ງຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ່ 18 ກຸມພາ 2017 ທີ່ສະໜາມກັອຟ ລອງວຽນ ກັອຟຄລັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເປີດຮັບສະໝັກແລ້ວເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 23 ມັງກອນ - 10 ກຸມພາ 2017 ນີ້ ເທົ່ານັ້ນ.

    ພິເສດ: ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມາລົງທະບຽນ ແລະ ຊຳລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ 23 – 27/01 ປີ 2016 ນັ້ນແມ່ນ 1,200,000 ກີບ ນອກນັ້ນ ທຸກທ່ານທີ່ລົງທະບຽນຈະໄດ້ຮັບຄັນຮົ່ມ ຄົນລະອັນຈາກໂຄງການ.

    ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ ໂທ: 021 216666 ຫຼື 020 55699917, 020 55505944 “ໂອກາດແຫ່ງຄວາມທ້າທາຍ….ພິສູດຄວາມເປັນຕົວຈິງ”

ຈັດໂດຍ: ສະຫະພັນກິລາກັອຟ ແຫ່ງປະເທດລາວ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: Carlsberg (ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ)

ຮ່ວມສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ຈາກົວ (Jaguar), ລາວແລນໂຣເວີ (Lao Land Rover), ລາວຝອດ ຊີຕີ້ (Lao Ford City), ເປບເປີສະໂຕນ (Peperstone), ມາເຈສຕີ (Majesty), ໂຮງແຮມ ລັດສະໝີ ພລາຊາ (Rashmi’s Plaza Hotel), ປັນຍາທິບ ໂຄສະນາ (Panyathip Advertising), ມີໄອເດຍ (Meidia), Digital monkey ແລະ ສະໜາມກັອອຟ ລອງວຽນ.

    ລວມມູນຄ່າຂອງລາງວັນທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 800 ລ້ານກີບ.