Jeff Bozos ກາຍເປັນບຸກຄົນທີ່ລຳ້ລວຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດໂລກຫລັງຈາກຊັບສິນ 3.36 ລ້ານໆ.

Jeff Bezos ກາຍເປັນບຸກຄົນທີ່ລຳ້ລວຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດໂລກຫລັງຈາກຊັບສິນ 3.36 ລ້ານໆ.
ເມື່ອກ່ອນຖ້າເວົ້າເຖີງມະຫາເສດຖີທີ່ລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກຫຼາຍໆຄົນຄືສິຄິດເຖີງ Bill Bates ບໍ່ ຫຼື Warren Buffett ເປັນຊື່ທຳອິດທີ່ຄິດຂຶ້ນມາໄດ້ແຕ່ວ່າເວລານີ້ໄດ້ມີຄົນທີ່ໄດ້ກ້າວຂ້າມຜ່ານສອງຄົນນີ້ຂຶ້ນໄປເປັນຄົນທີ່ລຳ້ລວຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດໂລກແລ້ວ.
ຄົນໆນັ້ນກໍ່ຄື Jeff Bezos ໂດຍບາງຄົນອາດບໍ່ຄຸ້ນເລີຍວ່າລາວຄືໃຜ ແຕ່ຖ້າບອກວ່າລາວຄືຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງເວບໄຊ Amazon ຫລາຍໆຄົນຄືສິແບບ ອໍ.... ຢ່າງແນ່ນອນ.


ເມື່ອກ່ອນນັ້ນ Jeff ໄດ້ວາງແຜນໃຫ້ເວບໄຂອງຕົນເປັນເວບຂາຍຫນັງສືອອນລາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກເຊິ່ງຮ້ານຫນັງສືຖືວ່າໃຫຍ່ທີ່ສຸດກໍ່ຍັງມີຫນັງສືຢູ່ປະມານ 200,000 ຫົວເທົ່ານັ້ນແຕ່ພຽງເວລາ 2 ເດືອນຫລັງກໍ່ຕັ້ງ Amazon ຂຶ້ນມາມັນກໍສາມາດມີຫນັງສືໄດ້ຫລາຍກວ່ານັ້ນຫລາຍເທົ່າ.
ຕໍ່ມາ Amazon ໄດ້ຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍປະເພດຂອງສິນຄ້າທີ່ນຳມາຂາຍໄດ້ໃນເວບໄຊເລື່ອຍໆບໍ່ໄດ້ມີຂາຍພຽງຫນັງສືຢ່າງດຽວເຊິ່ງຕອນນີ້ໃນເວບ Amazon ມີສິນຄ້າຂາຍລາຍກວ່າ 500 ລ້ານອັນ.
ຕາຕາລາງຈັດອັນດັບມູນຄ່າຊັບສິນຂອງທຸກຄົນທີ່ລຳ້ລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກໂດຍເວບໄຊ Bloomberg update ລ່າສຸດເມື່ອວັນທີ 11 ມັງກອນ 2018.ໂດຍໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ຫຸ່ນຂອງ Amazon ເພີ່ມຂຶ້ນມາເກືອບເຖີງ57%ແລະຈົບໃນປີ 2018

 

ຕະຫຼາດສ່ວນແບ່ງຂອງທຸລະກິດອອນລາຍຍັກໃຫຍ່ເພີ່ມຂຶ້ນມາອີກ 6.6% ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຫຸ່ນຂອງ Amazon ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ Jeff Bezos ກາຍເປັນບຸກຄົນທີ່ລຳ້ລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກດ້ວຍມູນຄ່າຊັບສິນມູນຄ່າ 1.05 ແສນລ້ານຫຼ່ຽນສະຫາລັດ(3.36)ລ້ານນຳຫນ້າ Bill Gates ທີ່ຕອນນີ້ມີຊັບສິນຢູ່ທີ່ 9.3ໝື່ນລ້ານຫຼຽນສະຫາລັດ ( 2.97ລ້ານໆ )

 
ຊັບສິນສ່ວນຫລາຍຂອງເຂົານັ້ນມາຈາກຈຳນວນ 78.9 ລ້ານ ຫຸ່ນທີ່ເຂົາຖືຢູ່ແລະເມື່ອ ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ຫຸ່ນຂອງເຂົານັ້ນສູງຂຶ້ນໄປອີກ 1.4 % ເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຂອງເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 1.4 ພັນລ້ານໆ.
Jeff Besos  ຍັງມີຊັບສິນອື່ນໆ ທີ່ເຂົາຄອບຄອງຢູເຊັ່ນ ສຳນັກຂ່າວ Washington Post ແລະ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຕົວຢ່າງBlue Orgin ທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດ ທີ່ຈະພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປສູ່ອາວາກາດໄດ້.ແລະດ້ວຍສະຖິຕິຊັບສິນມູນຄ່າ 1.05 ແສນລ້ານຫຼຽນສະຫາລັດທີ່ Jeff Bezos ໄດ້ເຮັດໄວ້ຖືວ່າເປັນຜູ້ມີຊັບສິນຫລາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຫລາຍກວ່າຂອງເກົ່າທີ່ເຮັດໄວ້ 1ແສນຫຼຽນສະຫາລັດໂດຍ Bill Gates ນັ້ນເອງ.


ແຕ່ຖ້າວ່າກັນແທ້ໆແລ້ວຖ້າຫາກວ່າ Bill Gates ບໍ່ ບໍລິຈາກເງີນເຂົ້າກອງທຶນ Bill Melinda Gates Foundotion ໂດຍຫຸ່ນ Microsoft ມູນຄ່າກວ່າ 700 ລ້ານຫຼຽນແລະເງີນສົດຈຳນວນ 2 ພັນລ້ານ ( 4.8 ລ້ານໆ ) ເຊິ່ງຈະຫລາຍກວ່າ Jeff Bezos ຢູ່ຄືເກົ່າ