HDMI ແມ່ນຫຍັງ? ຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງ

ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໃນການຮັບຊົມພາບ ແລະ ສຽງທີ່ຄ້າຍຄື​ຂອງ​ແທ້ນັ້ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕັ້ງແຕ່ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ພັດທະນາມາຕັ້ງແຕ່ເປັນ ວີດີໂອ ຊີດີ ດີວີດີ ເຄື່ອງຫຼິ້ນ bluray ລະບົບສົ່ງສັນຍານກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ພາບອອກມາຄ້າຍຄືຂອງແທ້ ແລະ ໄດ້ຄວາມ​ບັນ​ເທິງຫຼາຍທີ່ສຸດ​ເຊິ່ງຕອນນີ້ໄດ້ມີມາດຕະຖານໃໝ່ໃນການສົ່ງສັນຍານທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາເລີຍການສົ່ງສັນຍານນີ້ເອີ້ນວ່າ HDMI.

HDMI ແມ່ນຫຍັງ?

HDMI HDMI Philips , Thomson , , Hitachi , , Silicon Image HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

-ໂດຍຈຸດເດັ່ນຂອງລະບົບ HDMI ນີ້ຄືການສົ່ງສັນຍານພາບອອກມາແບບທີ່ບໍ່ມີການບີບອັດສັນຍານໂດຍສົ່ງສັນຍານສຽງອອກມາເປັນສັນຍານດິຈິຕອນເຮັດໃຫ້ພາບ ແລະ ສຽງທີ່ອອກມາຄົມຊັດຄືກັບຕົ້ນສະບັບທຸກຢ່າງຖືເປັນການປິດສາກລະບົບການສົ່ງສັນຍານແບບ Analog.

HDMI ເຮັດຫນ້າທີ່ຫຍັງ?

HDMI ຫຍໍ້ມາຈາກ High-Definition Multimedia Interface ຫຼືເອີ້ນອີກຢ່າງວ່າລະບົບສົ່ງສັນຍານມັລຕິມີເດຍຄວາມລະອຽດສູງເປັນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃນການຮັບຊົມສື່ມັລຕິມີເດຍໄດ້ສົມຈິງຍິ່ງຂຶ້ນ.

-HDMI ມີຫນ້າທີ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ພາບ ແລະ ສຽງໄປຍັງອຸປະກອນຮັບສັນຍານສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານພາບນັ້ນຈະສົ່ງແບບບໍ່ຖືກບີບອັດ (Uncompressed) ແລະ ສົ່ງສຽງແບບດິຈິຕອນແບບບໍ່ຖືກບີບອັດຈາກອຸປະກອນຕົ້ນກໍາເນີດເຄື່ອງຫຼິ້ນ bluray ທີ່ເປັນເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ມີລະບົບສົ່ງສັນຍານມັລຕິມີເດຍຄວາມລະອຽດສູງເກີນຈາກເຄື່ອງຫຼິ້ນ bluray ແລະ ກໍຍັງມີຄອມພິວເຕີທີ່ສາມາດສົ່ງສັນຍານມັລຕິມີເດຍຄວາມລະອຽດສູງໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ປະ​ໂຫຍດຂອງ HDMI

ປະໂຫຍດຂອງ HDMI ຊ່ວຍໃຫ້ການຊົມສື່ບັນເທີງຕ່າງໆໄດ້ຄວາມສົມຈິງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ​ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກລະບົບ Analog ໃນລະບົບເດີມຢ່າງສິ້ນເຊີງ​ເຊິ່ງລະບົບ HDMI ມີຈຸດເດ່ນຄື:

  1. ມີຄວາມບົກພ່ອງຂອງສັນຍານໜ້ອຍທີ່ສຸດ (Lossless).
  2. ລວມສາຍນໍາສັນຍານທັງໝົດມາໄວ້ໃນສາຍດຽວບໍ່ຄືກັບສາຍ AV ຈຶ່ງນັບວ່າເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍແລະ ສະດວກ.
  3. ສາມາດປັບລະບົບຕ່າງໆໄດ້ອັດໂນມັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບສື່ຊະນິດຕ່າງໆທີ່ເຮົາຈະຊົມໄດ້.
  4. ຮອງຮັບການເຮັດວຽກກັບຄອມພິວເຕີເຮັດໃຫ້ສາມາດສະແດງຜົນຈາກຄອມພິວເຕີສູ່ລະບົບ HDTV ໄດ້.

-ລະບົບ HDMI ເປັນລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນວົງກວ້າງ ແລະ ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສິ່ງສໍາຄັນໃນການໃຊ້ລະບົບ HDMI ກໍຄືສາຍນໍາສັນຍານທີ່ຕ້ອງມີຄຸນະພາບ​ເຊິ່ງສາຍນໍາສັນຍານເປັນສ່ວນສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຈະໄດ້ສັນຍານມັລຕິມີເດຍທີ່ດີທີ່ສຸດນັ້ນເອງ.