Gain Weight ຢາເພີ່ມນໍ້າໜັກສົນໃຈຕິດຕໍ່ມາໄດ້ ບໍ່ເຫັນຜົນຍິນດີຄືນເງິນ

ສະບາຍດີ
ລູກຄ້າທຸກໆຄົນຕອນນີ້ພໍ່ຄ້າຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເດີໃຜທີ່ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດຫຼືແຂວງອື່ນທີ່ສົນໃຈຢາວິຕາມິນ Gain Weight ຢາເພີ່ມນໍ້າໜັກສົນໃຈຕິດຕໍ່ມາໄດ້
ບໍ່ເຫັນຜົນຍິນດີຄືນເງິນ


ລາຄາປົກກະຕິ750฿
ລົດເຫຼືອ650฿ເທົ່ານັ້ນ
Whats app & call02077077172ແຂວງອື່ນເຮົາກໍ່ສົ່ງເດີ

facebook,Mot Xaiyavongsa