Flash Drive ຄືແມ່ນຫຍັງ?

Flash drive ຄືແມ່ນຫຍັງ

Flash Drive, Handy drive, USB drive, Thumb Drive ຫຼາຍຊື່ນີ້ຄົງເປັນທີ່ຄຸ້ນຫູຂອງໃຜຫຼາຍຄົນ. ເຈົ້າໆເອົາ Flash Drive ມາໃຫ້ຂ້ອຍແດ່... ດຽວໄປເອົາ Handy drive ມາຄັດລອກຂໍ້ມູນໄປກວດສອບທີ່ Flash Drive ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂະໜາດນີ້ກໍເພາະວ່າ Flash Drive ຄືອຸປະກອນຄອມພິວເຕີສໍາລັບເກັບຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ໜ່ວຍຄວາມຈໍາແບບແຟັດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ USB.

ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແຟັດສະໝອງຂອງ Flash drive.

ສະໝອງສໍາຄັນຂອງ Flash drive ຄືໜ່ວຍຄວາມຈໍາແຟັດ (Flash memory) ເປັນອຸປະກອນໃນການເກັບຂໍ້ມູນຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ເຮົາສາມາດລົບ ແລະ ຂຽນໃຫມ່ໄດ້ເພາະມີລັກສະນະການເຮັດວຽກທີ່ເປັນອິເລັກ​ໂທນິກທັງໝົດແຕກຕ່າງຈາກຮາດດິດທີ່ໃນຂະນະເຮັດວຽກຈະມີຈານແມ່ເຫລັກຫມຸນຕະຫຼອດເວລາ ແລະ Flash drive ນັ້ນຍັງມີຂະໜາດນ້ອຍນໍ້າໜັກເບົາເໝາະແກ່ການພົກພາໄປທີ່ຕ່າງໆ ແລະ ເຫດຜົນສໍາຄັນທີ່ບອກໄປແລ້ວຄື ເປັນອຸປະກອນທີ່ສາມາດຂຽນຂໍ້ມູນລົງໄປ ແລະ ສາມາດລົບເພື່ອຂຽນໃຫມ່ໄດ້ມີຄວາມທົນທານອີກທັງຍັງສາມາດເລືອກຂະຫນາດຄວາມຈຸໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການແຕກຕ່າງຈາກໃນສະໄຫມກ່ອນທີ່ຈະມີພຽງແຜ່ນດິສ ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນແລ້ວພົກພາໄປສະຖານທີ່ຕ່າງໆໄດ້ແຕ່ແຜ່ນດິສກໍມີຂໍ້ຈໍາກັດບ່ອນ​ວ່າພື້ນທີ່ໃນການເກັບຂໍ້ມູນເກັບໄດ້ໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມທົນທານ.

ປະໂຫຍດຂອງ Flash drive.

  1. ເປັນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຮອງຂອງຄອມພິວເຕີ.
  2. ໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນເພື່ອສໍາຮອງໄຟຣ໌(File)ວຽກຕ່າງໆ.
  3. ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຄັດລອກໄຟຣ໌ຂໍ້ມູນຈາກຄອມພິວເຕີເຄື່ອງໜຶ່ງໄປອີກເຄື່ອງໄດ້.

ຈະເຫັນວ່າເຈົ້າ Flash drive ​ໂຕເລັກໆ ນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍມະຫາສານບໍ່ວ່າຈະເປັນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນການເກັບຂໍ້ມູນບໍ່ວ່າຈະເປັນໄຟຣ໌ເອກສານເພງ ຫຼື ຫນັງກໍຕາມ.