Fairy Pools, Isle of Skye

ຍາກມີໂອກາດສັກຄັ້ງໃນຊີວິດບໍ່ ?.... ທີ່ເຈົ້າຈະມີໂອກາດໄດ້ລົງໄປທ່ຽວໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີລາຄາຖືກກ່ວາຖືວ່າເປັນບ່ອນສະລ່ອຍນ້ຳຂອງນາງຟ້າ(FAIRY POOL) ສະລ່ອຍນ້ຳທຳມະຊາດໄດ້ສ້າງຂື້ນມາໃນພູເຂົາແກນນິເທິນ(GLEN BRITTLE) ຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ຕັ້ງຍູ່ທາງຕອນໃຕ້ຂອງເກາະສະກາຍ(LSLE OF SKYE)ເກາະທີໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນເຂດໝູ່ເກາະອິນເນີ ຮາວຮິດິດ (INNER HEDRIDES) ໝູ່ເກາະທີ່ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຕະເວັນຕົກຂອງຊາຍຟັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແຜ່ນດິນໃຫ່ຍສະກ໋ອດແລນ( SEOTLAND) ພູເຂົາເກນ ນິເທິນເປັນພູເຂົາທີ່ມີຊື່ສ້ຽງມາຈາກສະລ່ອຍນ້ຳນາງຟ້າຊື່ງປະຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປ້າຍທາງຍອດນິຍົມຂອງນັກເດີນທາງ ໄກ ແລະ ນັກປັ່ນລົດຖີບພູເຂົາ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຢ້ຽມຢາມແມ່ນຈະໄດ້ລົງລ່ອຍນ້ຳເຢັນໆ ທີ່ອ້ອມໄປດ້ວຍກຳແພງຫີນທຳມະຊາດ ແງະ ທົ່ງຫ້ຍາ ທີ່ຂ່ຽວງາມ

ໝູ່ເກາະນີເປັນສະຖານທີ່ໃນຝັ່ນຂອງຜູ້ຜະລິດລາຍການທໍລະທັດ ແລະ ໜັງ ເປັນບ່ອນສະແດງເລື່່ອງ(Cestaway) ຈຶ່ງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີຢ່າງບໍ່ໜ້າສົງໃສ

---------------------------------

ອ້າງອີງຈາກ: sites.google.com