Facebook ກຳລັງເຮັດປຸ່ມ Dislike ແລະກຽມສົ່ງເວີຊັ່ນທົດສອບແລ້ວ

ຫຼັງຈາກທີ່ມີການໄຖ່ຖາມກັນມາຫຼາຍປີວ່າເປັນຫຍັງ  Facebook  ບໍ່ມີປຸ່ມ  Dislike?  ເຊິ່ງທາງ  Mark Zuckerberg  ຊີອີໂອຂອງ  Facebook  ກໍ່ອອກມາໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າເພາະ  Facebook  ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄົນໃຊ້ປຸ່ມ ກີດກັນ ຄຸກຄາມ ຫຼືກໍ່ກວນບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆ

ລ່າສຸດກັບການໃຫ້ສຳພາດຂອງ Mark Zuckerberg  ໄດ້ລະບຸວ່າໃນຕອນນີ້ທາງ  Facebook  ກຳລັງເຮັດປຸ່ມ Dislike  ຂື້ນມາແລ້ວແລະຈະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ທົດສອບກັນໄວໆນີ້ແຕ່

ປຸ່ມ Dislike ທີ່ວ່ານີ້ ທາງ Facebook  ຈະອອກແບບລັກຊະນະການໃຊ້ງານເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບໝູ່ທີ່ກຳລັງເສົ້າ ຫຼືຄວາມເຫັນໃຈກັບໝູ່ທີ່ກຳລັງລຳບາກ 

ດັງນັ້ນມັນຈະບໍ່ແມ່ນປຸ່ມ Dislike ຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ຈະເປັນຟັງຊັ້ນໜຶ່ງຂອງການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ

ນອກຈາກນີ້ Mark Zuckerberg  ຍັງກ່າວເສີມອີກວ່າ Facebook ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນເໝືອນເວັບບອດທີ່ມີການໂຫວດເພື່ອດັນໂພສທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຫຼື DownVote ເພື່ອເຂ່ຍໂພສທີ່ເຮົາບໍ່ມັກເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຂອງໝູ່ໃນ Facebook  ຕົກຕ່ຳລົງ ແຕ່ຟັງຊັ່ນນີ້ຈະຊື້ງຈະເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງຖ້າອີກຈັກໜ່ອຍ ສຳຫຼັບເວີຊັ້ນທົດສອບກໍ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບາງສ່ວນກ່ອນ ແລ້ວຖ້າໄດ້ຜົນຕອບຮັບທີ່ດີ ກໍ່ຈະປ່ອຍເວີຊັ້ນເຕັມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Facebook  ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້