Daniel Radcliffe ຕິດເຫຼົ້າໜັກຫຼັງປິດກ້ອງ Harry Potter

Daniel Radcliffe ຫຼາຍຄົນນຶກເຖິງ Harry Potter ປານກັບວ່າເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງລາວ ດ້ວຍຄວາມເປັນຮູບເງົາພາກຕໍ່ ແລະ ຖ່າຍທຳດົນກວ່າ 10ປີ ຄວາມຜູກພັນກັບໂຕລະຄອນຂອງນັກສະແດງທຸກຄົນຈຶ່ງມີເປັນທຳມະດາ ຄວາມຍາວນານຂອງການສວມບົດເປັນ ພໍ່ມົດນ້ຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼັງປິດກ້ອງຖ່າຍທຳຮູບເງົາ Daniel Radcliffe ຮູ້ສຶກບໍ່ຄືເກົ່າຈົນຕ້ອງເພິ່ງ ແອລກໍຮໍ ຊ່ວຍບຳບັດຄວາມປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ

Daniel Radcliffe ໄດ້ເປີດໃຈຜ່ານ WTF with Maron Podcast ວ່າ ຫຼັງຈົບການຖ່າຍທຳຮູບເງົາ Harry potter ໃນວັດສຸດທ້າຍ ລາວກໍ່ຕ້ອງຢູ່ຕົນດຽວ ແລະ ຈົນສິເປັນບ້າ ສຳຫຼັບຄົນອື່ນອາດຈະບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ສຳລັບລາວມັນຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຖິ້ມ ແຮລີ້ ແລ້ວກັບມາສູ່ໂລກຄວາມເປັນຈິງ ຕອນນັ້ນລາວຈຶ່ງເລືອກການດື່ມຢ່າງໜັກແທນການອອກໄປພົບປະຜູ້ຄົນໃນທີ່ສາທະລະນະ ຄືຄົນທຳມະດາ ເຊິ່ງເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ອາດເປັນສິ່ງທີ່ຕົນທົ່ວໄປເຮັດ ແຕ່ລາວເຮັດບໍ່ໄດ້

ແຕ່ມາເຖິງວັນນີ້ Daniel Radcliffe ກໍ່ເຊົາຕິດເຫຼົ້າມາໄດ້ 2ປີແລ້ວ ເຊິ່ງລາວກໍ່ຍອມຮັບວ່າເປັນຄົນທີ່ໂຊກດີ ທີ່ແມ້ວ່າຄົນທົ່ວໄປຈະຈົດຈຳເຂົາໃນຮູບເງົາ Harry Potter ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວກໍ່ມີວຽກອື່ນເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລ່າສຸດ ວັນທີ 12 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ Daniel Radcliffe ໄດ້ມີຊື່ຈາລຶກລົງເທິງ Hollywood Walk of Fame

========================

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກhttp://www.mirror.co.uk , http://www.huffingtonpost.co.uk

ຂອບໃຈຮູບຈາກgettyimages.com

ແປແລະຮຽບຮຽງໂດຍhttp://gossipstar.mthai.com
ທີ່ມາ: gossipstar.mthai.com