Cob9 ອາຫານເສີມຫຼຸດນຳ້ໜັກ.

Cob9 ອາຫານເສີມຫຼຸດນຳ້ໜັກ.

ສະກັດຈາກທຳມະຊາດ 100%.

ຈ່ອຍ! ງາມ! ປອດໄພ! ຫຼຸດນຳ້ໜັກແບບຖາວອນບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງ.

ປອດໄພດ້ວຍມາດຕະຖານຮັບຮອງຈາກ ອ.ຍ .

ກິນໄດ້ທັງທ່ານຊາຍ ແລະ ທ່ານຍິງ.

ຫຸ່ນປ່ຽນ ຊີວິດປ່ຽນ. 

ບັນຈຸ 30 ເມັດ/ກ່ອງ.

ລາຄາ 335,000 ກີບ.

ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ສັ່ງຊື້ : 

 facebook https://www.facebook.com/Beautie.mmshop05?ref=aymt_homepage_panel

 instagram beautie_mmshop

 smartphone 020 58598887

 whatsapp 020 77598765

 line may2_phoummalin