Category Archives: ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ-ພັດທະນາຕົນເອງ

 

ມີສຳນວນທາງຕາເວັນຕົນທີ່ເວົ້າວ່າ “You become of what you eat” ທີ່ຖືວ່າເປັນຊັດຈະທຳທາງຮູບປະທຳ ທີຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງອ່ອນແອ ແມ່ນຍ້ອນອາຫານການກິນທີ່ເຮົາກິນລົງໄປ. ແຕ່ໃນທາງພຸດທະສາສະຫນາ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານນາມມະທຳເວົ້າວ່າ: “You become of what you think”ເຊິ່ງມີຄວາມຫມາຍວ່າ: ຄົນເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນແນວໃດນັ້ນຂຶ້ນກັບຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ເຊິ່ງອັນນີ້ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ່ ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສວ່າມັນຈະເປັນໄດ້ແນວໃດ ຫວັງວ່າຜູ້ອ່ານທ່ານຄົງຈະຄິດຄືກັນເນາະ ແຕ່ພໍໄດ້ສຶກສາລະອຽດແລ້ວ ຈະເຫັນວ່າ ຄຳເວົ້ານີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ເພາະຄວາມຄິດຂອງເຮົາສາມາດກຳນົດບຸກຄະລິກຄະພາບ ພຶດຕິກຳຂອງເຮົາໃຫ້ມີນິໄສ ການປະພຶດຕາມອາຣົມຂອງຕົນໄປຕາມທຸກຊ່ວງຂອງຊີວິດ. ຄຳຖາມເປັນຫຍັງຄືເປັນຈັ່ງຊັ້ນ? ເຊິ່ງໃນຫລັກທຳຄຳສອນໃນພຸດທະສາສະຫນາໄດ້ມີອະທິບາຍລະອຽດໂດຍສະເພາະໃນຫມວດ ເຈຕະສິກ ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ແບ່ງຈິດຫລື ຈຣິຕ ອອກເປັນ 6 ຫມວດໃຫຍ່ໆທີ່ເປັນຕົວກຳນົດບຸກຄະລິກ ລັກສະນະແລະພຶດຕິກຳຂອງມະນຸດດັ່ງນີ້:

  1. ຣາຄະຈິຕ(ຈຣິດ): ຈິດທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ປ່ຽນແປງໄປໃນອາຣົມທີ່ມັກສວຍມັກງາມ ຈິດທີ່ຢຶດຕິດຢູ່ໃນ ຮູບ ລົດ ກິ່ນ ສຽງ ສຳຜັດ ຄືພໍໃຈໃນຮູບສວຍງາມ ສຽງທີ່ມ່ວນຫູ ກິ່ນທີ່ຫອມຫວນ ລົດຊາດທີ່ຖືກໃຈ ສຳຜັດທີ່ນຸ່ມນວນ ມັກຄວາມມີລະບຽບ ສະອາດປານີດ ແລະ ເວົ້າຈາອ່ອນຫວານ. ຄົນທີ່ຍັງຫລົງໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ມີນິໄສ ຮຽບຮ້ອຍ ນຸ່ມນວນ ບໍ່ຮີບຮ້ອນ ມັກສະອາດ ສວຍງາມ ເປັນລະບຽບ ມີຄວາມປະຖາຫນາຫລາຍ ມີຄວາມມັກໃຫຍ່ ບໍ່ມັກສັນໂດດ
  2. ໂທສະຈິຕ: ມີອາຣົມມັກໂມໂຫ ຂີ້ໂມໂຫ ຫງຸດງິດງ່າຍ ເວົ້າສຽງດັງ ຍ່າງແຮງ ເຮັດວຽກແບບຫຍາບໆ ບໍ່ລະອຽດ ແຕ່ງຕົວບໍ່ພິຖີພິຖັນ ເປັນຄົນໃຈຮ້ອນ ເຖົ້າໄວ. ຄົນທີີ່ມີໂທສະຈິຕ ຈະມີສິໄສ ຮີບຮ້ອນ ແຂງກະດ້າງ ໂມໂຫງ່າຍ
  3. ໂມຫະຈິຕ: ມີອາຣົມຈິດທີ່ ລຸ່ມຫລົງໃນຊັບສິນ ມັກຢາກໄດ້ຂອງຄົນອື່ນ ແຕ່ຕົນເອງບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຜ ເວົ້າງ່າຍໆຄື ມັກໄດ້ແຕ່ຂີ້ຫນຽວ ບໍ່ມັກບໍລິຈາກໃຫ້ທານ. ດ້ານນິໄສ ເປັນຄົນເຊື່ອງຊຶມ ໃຈລອຍ ຈິດໃຈບໍ່ສະຫົງບ ມັກລະແວງສົງໄສ
  4. ວິຕົກຈິຕ: ມີອາຣົມມັັກຄິດ ມີຄຳຖາມຫລາຍ ບໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈ ຄົນປະເພດນີ້ມັກເປັນໂຣກ ປະສາດຫລາຍທີ່ສຸດ ມີຫນ້າຕາບໍ່ສົດຊື່ນ ຫາຄວາມສຸກໄດ້ຍາກ. ດ້ານນິໄສ ປົກກະຕິຫນ້າເຄັ່ງຄຽດ ເຫມືອນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ.
  5. ສັດທາຈິຕ: ມີຈິດທີ່ນ້ອມໄປໃນຄວາມເຊື່ອເປັນອາຣົມປະຈຳໃຈ ມັກໃນການເຮັດບຸນ ບໍລິຈາກຊັບ ມັກເປັນຄົນໃຫ້ ເຜື່ອແຜ່ ມີຄວາມຢຶດຫມັ້ນ(ເຊື່ອຖືແລະສັດທາ)ທີ່ແຮງກ້າໃນບຸກຄົນ ແລະ ຫລັກການ. ນິໄສເປັນຄົນອ່ອນນ້ອມ ອ່ອນໂຍນ ມັກພົບປະຄົນດີ ບໍ່ມັກໂອ້ອວດ.
  6. ປັນຍາຈິຕ: ເປັນຄົນເຈົ້າປັນຍາເຈົ້າຄວາມຄິດ ມີຄວາມສະຫລາດ ມີໄຫວພິບປະຕິພານດີ ມີຄວາມຄິດຄວາມອ່ານທີ່ດີ. ນິໄສ ມັກເປັນຄົນທີ່ຄິດຫຍັງເປັນເຫດເປັນຜົນ ເບິ່ງເລື່ອງຕ່າງໆຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງບໍ່ປຸງແຕ່ງ ພ້ອມຮັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນທີ່ເຫັນຕ່າງຈາກຕົນ ມັກຮຽນຮູ້ຊ່າງສັງເກດ ມີຄວາມເມດຕາບໍ່ເອົາປຽບຄົນອື່ນ ຫນ້າຕາຜ່ອງໃສ ຕາເປັນປະກາຍ ບໍ່ເປັນທຸກ.

ໃນຄວາມເປັນຈິງຄົນເຮົາມີອາຣົມທັງ 6 ປະການນີ້ປະປົນກັນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ບາງຄົນມີບໍ່ຄົບມີຫລາຍມີຫນ້ອຍຕາມເຫດປັດໄຈແລະອຳນາດວາດສະຫນາຂອງຄົນໆນັ້ນແຕ່ອະດີດຕະຊາດ ແລະ ແວດລ້ອມທີ່ຄົນໆນັ້ນອາໄສຢູ່. ອາຣົມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແຕ່ລະປະເພດໃນແຕ່ລະຄົນກໍ່ຍ່ອມແຕກຕ່າງກັນເພາະເຫດປັດໄຈທີ່ສ້າງມາກໍ່ບໍ່ເທົ່າກັນ.

ຍ້ອນຈິດຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄົນນັ້ນບໍ່ຄືກັນ ແລະ ແຕ່ລະບຸກຄົນກໍ່ອາດມີຈິດໄດ້ຫລາຍຢ່າງທີ່ປະປົນກັນໄປມາ ຕ່າງແຕ່ວ່າຈະມີຈິດໃດຈະປະກົດຫລາຍກວ່າກັນ, ເປັນປະທານ ເປັນຕົວນຳຫລືເດັ່ນກວ່າຈິດອື່ນ ຈິດນັ້ນກໍ່ຈະເປັນຕົວກຳນົດບຸກຄະລິກຂອງຄົນນັ້ນ. ທັງນີ້ ທັງນັ້ນ ຈິດແຕ່ລະຢ່າງກໍ່ມີຈຸດດີຈຸດອ່ອນ

ແລະສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂ ເຊິ່ງກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການພັດທະນາຈິດນຶ່ງເພື່ອທຳລາຍຈິດນຶ່ງ.
ຫາກທ່ານເຫັນວ່າ: ຈິດໃດທີ່ທ່ານເຫັນວ່າ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຕົນເອງແລະຄົນຮູ້ຈັກ ຢາກພັດທະນາແກ້ໄຂຫລືບຸກຄະລິກນິໄສທີ່ທ່ານໄດ້ປັບປຸງໄດ້ສຳເລັດສາມາດແບ່ງປັນ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມກໍ່ສາມາດແບ່ງປັນກັນໄດ້.

ທີ່ມາ: thongkhamblog.wordpress.com

-----------------------------------------------------------------