Bora Bora ຫາດສະຫວັນທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ

  Bora Bora Island ຕັ້ງຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟີກເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວສຸດຮິດທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງໄປເພື່ອໃຊ້ ເວລາສຸດແສນໂຮແມນຕິກກັນຄົນຮູ້ໃຈ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມັກກິລາທີ່ທາງນ້ຳ ໂດຍສະເພາະການດຳນ້ຳທັ້ງແບບຕື້ນ ແລະ ແບບເລີກ ທີ່ສຳຄັນ ສະພາບແວດລ້ວມເຕັມໄປດ້ວຍທັດສະນີຍະພາບທີ່ສວຍສົດງົດງາມເກາະແຫ່ງນີ້ຍັງເປັນທີ່ພັກ ແບບຕັ້ງອອກໄປໃນທະເລ ລະບຽງຊົມວິວ ແລະ ບັນໄດສຳລັບລົງຫຼີ້ນນ້ຳທະເລແບບສ່ວນຕັວ

   ໂບຮາໂບຮາ ຢູ່ຫ່າງຈາກເກາະຕາຮິຕິ ປະມານ 150 mile (241 km) ທີ່ນີ້ເປັນອີດເກາະໜຶ່ງຫາດສະຫວັນທີ່ມີຄວາມສວຍ ງາມ ເຕັມດ້ວຍຫາດຊາຍສີຂາວ,ປະກາລັງ ແລະ ນ້ຳທະເລໃສໆ ສ່ວນບໍລິເວນພູເຂົາປ່າໄມ້ສີຂຽວທີ່ປະກອບດ້ວຍພູເຂົາໄຟ ດັບສະນິດ