Bloomberg ປະກາດ Jeff Bezos ຄືຜູ້ທີ່ລໍ້າລວຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຍຸກໃໝ່ !

 

Bloomberg Billionaire Index ເປີດເຜີຍວ່າ ເຈັບ ເບໂຊ (Jeff Bezos) ແຫ່ງ Amazon ຂຶ້ນແທ່ນເປັນມະຫາເສດຖີທີ່ມີມູນຄ່າສັບສິນສູງທີ່ສຸດຢືບ 1.5 ແສນລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 4.95 ລ້ານລ້ານບາດ ເຊິ່ງລວຍແຊງໜ້າອັນດັບທີ່ 2 ຢ່າງ ບິວເກດ ເຈົ້າພໍ່ Microsoft ເຊິ່ງມີມູນຄ່າຊັບສິນຂອງບິວ ເກດ ໃນປີ 1999 ສູງເຖິງ 1 ແສນລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດຫາກຄິດເປັນມູນຄ່າໃນປັດຈຸບັນຈະທຽບເທົ່າກັບເງິນ 1.49 ແສນລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 4.9 ລ້ານລ້ານບາດ ໜ້ອຍກວ່າຊັບສິນໃນປັດຈຸບັນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ Amazon ເລັກນ້ອຍຈຶ່ງກ່າວໄດ້ວ່າເຈັບເປັນບຸກຄົນທີ່ລໍ້າລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກສະໄໝໃໝ່ນີ້ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1982 ເປັນຕົ້ນມາ .

ຕະຫຼາດຫຸ້ນກໍ່ຮັບຂ່າວດີນີ້ດ້ວຍ ໂດຍຫຸ້ນຂອງ Amazon ເພີ່ມຂຶ້ນຢຽບເຖິງ 1,822.49 ລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ ຫຼື ກວ່າ 6 ໝື່ນບາດຕໍ່ຫຸ້ນ ກ່ອນຈະປັບຫຼຸດລົງມາທີ່ 1,800 ໂດລ້າສະຫະລັດຫຼືປະມານ 5.9 ໝື່ນບາດຕໍ່ຫຸ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ Netflix ປະກາດຜົນປະກອບການເຊິ່ງຈໍານວນຜູ້ສະໝັກສະມາຊິກຫຼ້າສຸດຕໍ່າກວ່າຄາກເຮັດໃຫ້ເກີດການເທຂາຍຫຸ້ນກຸ່ມເທັກໂນໂລຊີ້ບາງສ່ວນລວມເຖິງ Amazon ດ້ວຍ.

ແມ້ຈໍານວນຊັບສິນຂອງເຈັບຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມລາຄາຫຸ້ນທີ່ຂຶ້ນລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັນດັບມະຫາເສດຖີເຂົາປ່ຽນແປງໄປແນ່ ແຕ່ເຊື່ອວ່າວົງການທຸລະກິດໂລກຕ່າງຍອມຮັບໃນຕົວເຈົ້າພໍ່ອີຄອມເມີດສຄົນນີ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເບິ່ງຄືເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂົາຈະໃຊ້ໄປກັບໂຄງການເດີນທາງສູ່ອາວະກາດຢ່າງ Amazon Blue Origin ເສຍຫຼາຍກວ່າ.

ອ້າງອີງໂດຍ : Bloomberg