BCEL ແລະ ທະນາຄານກຸງສີ ອະຍຸທະຍາຈໍາກັດ ມະຫາຊົນ ເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕູ້ ATM ຫຼື (Bconnex)

     ສອງທະນາຄານຂອງ ລາວ-ໄທ ກໍຄື ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຫຼື BCEL (ສປປ.ລາວ) ແລະ ທະນາ ຄານກຸງສີ ອະຍຸທະຍາຈໍາກັດມະຫາຊົນ (ຣາຊະອານາຈັກໄທ) ສາມາດເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕູ້ ATM ຫຼື (Bconnex) ຮ່ວມກັນແລ້ວ ນີ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ລູກຄ້າຜູ້ຖືບັດ ATM ຂອງ BCEL ສາມາດໃຊ້ຕູ້ ATM ຂອງທະນາຄານກຸງສີ ອະຍຸທະຍາມະຫາຊົນໄດ້ ແລະ ຜູ້ຖືບັດ ATM ຂອງທະນາຄານກຸງສີ ອະຍຸທະຍາ ກໍສາມາດນໍາໃຊ້ຕູ້ ATM ຂອງ BCEL ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ພ້ອມນີ້ ສອງທະນາ ຄານດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ຕູ້ ATM ຂອງທະນາຄານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕູ້ ATM ຫຼື (Bconnex) ເຊິ່ງ ປັດຈຸບັນມີທັງໝົດ 8 ທະນາຄານທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ຄື BCEL ທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ທະນາຄານເອສທີຈໍາກັດ ທະນາຄານມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ແລະ ຫຼ້າສຸດແມ່ນ ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາຈໍາກັດ ມະຫາຊົນ.

    ພິທີໄຂໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕູ້ ATM ຫຼື (Bconnex) ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຫຼື ທຄຕລ (BCEL) ແລະ ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາຈໍາກັດມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອຕອນຄໍ່າວັນທີ 18 ກັນຍາ 2015 ທີ່ໂຮງ ແຮມເສດຖາປາລາດຊ໌ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ມາຊະກິ ຊຸຊູກິ (Masaaki Suzuki) ຜູ້ອໍານວຍ ການໃຫຍ່ ກຸ່ມລູກຄ້າທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບໍລິສັດຂ້າມຊາດ ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາຈໍາກັດມະຫາຊົນ ທ່ານ ພູໂຂງ ຈັນ ທະຈັກ ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ມີຄະນະອໍານວຍການການຄ້າຕ່າງ ປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຄະນະອໍານວຍການທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາຈໍາກັດມະຫາຊົນ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດໃນໂຄງ ການ Bconnex ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

    ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຄະນະອໍານວຍການ BCEL ມະຫາຊົນ ໄດ້ກ່າວຄໍາເຫັນວ່າ ການດໍາເນີນໂຄງການເຊື່ອມ ໂຍງລະບົບຕູ້ ATM ໃນເທື່ອນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ເປັນຈິດນຶ່ງໃຈດຽວກັນຂອງບັນດາທະນາຄານພາຍໃນ ປະເທດທີ່ຕ້ອງການຈະພັດທະນາລະບົບບໍລິການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ປະຊາຄົມເສດ ຖະກິດອາຊຽນ ຫຼື AEC ຄຽງຄູ່ກັບບັນດາທະນາຄານຕ່າງປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈິ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ໂຄງ ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕູ້ ATM ຫຼື (Bconnex) ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາໜ້າວຽກສໍາຄັນເພື່ອສະແດງໃຫ້ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ເຫັນໄດ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຂອງທະນາຄານລາວເຮົາ ເຊັ່ນໃນປັດຈຸບັນ ໂຄງການ Bconnex ມີຕູ້ ATM ທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 750 ໜ່ວຍທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງໃນໄລນະທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານ BCEL ມະຫາຊົນ ແລະ ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາຈໍາກັດມະຫາຊົນ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນໃນການສ້າງສິດທິພິເສດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ບັດ CUP ບັດ VISA ຂອງ BCEL ສາມາດນໍາໃຊ້ຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM ຂອງທະນາຄານກຸງສີ ທີ່ມາຖອນຈາກຕູ້ ATM ຂອງ BCEL ກໍໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 20% ຂອງຄ່າທໍານຽມໃນການຖອນແຕ່ລະຄັ້ງເຊັ່ນກັນ.

    ຂະນະທີ່ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມລູກຄ້າທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບໍລິສັດຂ້າມຊາດ ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸທະຍາຈໍາກັດມະ ຫາຊົນ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕູ້ ATM ໃນຄັ້ງນີ້ ນັບວ່າເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນຂອງທະນາຄານທັງສອງປະເທດ ທີ່ໄດ້ມີການເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕູ້ ATM ນໍາກັນ ເຊິ່ງທະນາຄານກຸງສີ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ເປັນທະນາຄານ ແຫ່ງທໍາອິດຈາກປະເທດໄທ ແລະ ເປັນທະນາຄານລໍາດັບທີ 8 ໃນ ສປປ.ລາວ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Bconnex ເຊິ່ງຈະອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າບັດ ATM ຂອງສາຂາທະນາຄານກຸງສີ ໃນ ສປປ.ລາວ ແລະ ທະນາຄານສະມາຊິກອີກ 7 ທະນາຄານໃຫ້ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 750 ໜ່ວຍທົ່ວປະເທດ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າໃນ ສປປ.ລາວ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສະແດງເຖິງຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບ ການເງິນ ການທະນາຄານໃນ ສປປ.ລາວ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ AEC ຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍປີ 2015 ນີ້.

ທີ່ມາ  http://www.vtetoday.la