ASPASIA MOIST UP FACE MIST ສະເປຣສີດໜ້ານຳເຂົ້າຈາກປະເທດເກົາຫລີ ສົນໃຈສອບຖາມໄດ້

ASPASIA MOIST UP FACE MIST ສະເປຣສີດໜ້ານຳເຂົ້າຈາກປະເທດເກົາຫລີ

ມີທັງໝົດ 3 ສູດ.

1. ສີຂຽວແມ່ນຜະລິດຈາກວ່ານຫາງແຂ້ ສັບພະຄຸນເຮັດໄຫ້ຫນ້າເຊົາຈາກອາການແພ້ຜົດຜື່ນຄັນ ແລະ ເຮັດໄຫ້ໜ້ານຸ້ມ 

2.ສີຟ້າເປັນຄໍລາເຈັ້ນເຮັດໄຫ້ໜ້າຂາວໄສ ເຕັງຕຶ່ງ.

3. ສີບົວ ແມ່ນຫອຍທາກ