9 ສັນຍາ​ນອັນຕະລາຍ​ ບອກ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ພະຍາດ​ນິ່ວ​ໃນ​ໝາກໄຂ່ຫຼັງ​

ປະຈຸບັນ​ນີ້​ໃຜ​ໆ​ກໍ​ເລີ່ມ​ເປັນ​ພະຍາດ​ນີ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​​ ແຕ່​ກ່ອນ​ຫາກ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ພະຍາດ​ໝາກໄຂ່ຫຼັງ​ ຍັງ​ຈະ​ເຂົ້າໃຈ​ຫຼາຍກວ່າ​ ພໍ​ເປັນ​ ພະຍາດ​ນິ່ວ​ໃນ​ໝາກໄຂ່ຫຼັງ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ມັກສົງໄ​ສ​ວ່າ​ເປັນ​ແນວໃດ ເພາະ​ຫຍັງ​ເຖິງ​ເປັນ​ມີ​ອາການ​ເປັນແນວໃດ​
ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ເຖິງ​ສັນຍາ​ນ​ເຕືອນໄ​ພ​ ກ່ຽວກັບ​ອາການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ພະຍາດ​ນິ່ວ​ໃນ​ໝາກໄຂ່ຫຼັງ​ ເອົາ​ໄວ້​ສັງເກດ​ຕົວ​ເອງ​ແລະ​ຄົົນທີ່​ເຈົ້າ​ຮັກ​
9 ສັນຍາ​ນ​ອັນຕະລາຍ​ ພະຍາດ​ນິ່ວ​ໃນ​ໝາກໄຂ່ຫຼັງ​
1. ປວດ​ທ້ອງ​ບໍລິເວນ​ບັ້ນ​ແອວ​ຫຼື​ທ້ອງ​ນ້ອຍ​ຂ້າງ​ໃດ​ຂ້າງ​ໜຶ່ງ​ພຽງ​ຂ້າງ​ດຽວ​
2. ປວດ​ບິດ​ໆ​ ຈັງ​ໆ​ ເປັນ​ຊ່ວງໆ​ ຄ້າຍ​ຄືທ້ອງ​ເດິນຫຼື​ປວດ​ປະຈຳ​ເດືອນ​
3. ໄລຍະເວລາ​ປວດ​ ອາດ​ປວດ​ເປັນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ໆ​ຫຼື​ປວດ​ທັງ​ມື້​ກໍ​ໄດ້​
4. ອາດ​ປວດ​ລາມ​ຈາກ​ບັ້ນ​ແອວ​ ໄປ​ເຖິງ​ບໍລິເວນ​ອັນ​ຖະ​ຫຼື​ຊ່ອງຄອດ​ຂ້າງ​ດຽວ​ກັນ​
5. ໃຈ​ຫວິວ​ ໃຈ​ສັ່ນ​ ຫຼື​ຄື້ນ​ໄສ້​ ຮາກ​
6. ອາການ​ປວດ​ຈະ​ມາ​ໆ​ໄປ​ໆ​ ເປັນ​ຊ່ວງ​ໆ​ ບໍ່​ຫາຍ​ຂາດ​ ດົນ​ໆ​ ເທື່ອ​ອາດຈະ​ເປັນເທື່ອ​ ຊຶ່ງ​ຫາກ​ກ້ອນ​ນິ່ວ​ບໍ່​ຫຼຸດ​ອອກ​ມາ​ ກໍ​ຈະ​ປວດ​ຢູ່​ແບບ​ນັ້ນ​ໄປ​ເລື່ອຍ​ໆ​
7. ຫາກ​ມີ​ກ້ອນ​ນິ່ວ​ຫຼາຍ​ກ້ອນ​ຫຼື​ກ້ອນ​ນິ່ວ​ມີ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ ອາດ​ພົບ​ເຫັນ​ກ້ອນ​ນິ່ວ​ນ້ອຍ​ໆ​ ອອກ​ມາກັບ​ຍ່ຽວ​
8. ກົດ​ບໍລິເວນ​ທີ່​ປວດ​ແລ້ວ​ບໍ່​ຮູ້ສຶກ​ເຈັບ​ຫຼື​ບາງເທື່ອ​ອາດ​ຮູ້ສຶກ​ສະບາຍ​ຂຶ້ນ​
9. ຫາກ​ມີ​ອາການ​ໜັກ​ ອາດ​ປວດ​ທ້ອງ​ພ້ອມ​ກັບ​ມີ​ໄຂ້​ສູງ​ແລະ​ເລີ່ມ​ກິນ​ຢາບັນເທົາ​ປວດ​ແລ້ວ​ຍັງ​ບໍ່​ຫາຍ​ປວດ​

ຫາກ​ເລີ່ມ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ​ການ​ປວດ​ທ້ອງ​ເລື້ອຍໆ​ ລົບກວນ​ຊີວິດ​ປະຈຳ​ວັນ​ຫຼື​ປວດ​ຫລາຍ​ຈົນ​ທົນ​ບໍ່​ໄຫວ​ ຢາບັນເທົາ​ປວດ​ເອົາ​ບໍ່​ຢູ່​ ຄວນຟ້າວປຶກສາ​ແພດ​ທັນ​ທີ​ ເພາະ​ກ້ອນ​ນິ່ວ​ອາດ​ມີ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ແລະ​ອາດ​ໄປ​ອຸດ​ຕັນ​ສ່ວນ​ໃດ​ສ່ວນໜຶ່ງ​ຂອງ​ອະໄວຍະວະ​ພາຍ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ​ ຈົນ​ເຮັດໃຫ້​ອະໄວຍະວະ​ນັ້ນ​ໆ​ ຖືກ​ລົບກວນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກງານ​ ຈົນ​ອາດ​ອັກ​ເສບ​ໄດ້​