9 ລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າຮັກ....ຕາມຫຼັກພະພຸດທະສາດສະໜາ

9 ລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າຮັກຕາມຫຼັກພະພຸດທະສາດສະໜາ ຕາມຫຼັກໃນພະພຸດທະສາດສະໜານັ້ນຄົົນທີ່ໜ້າຮັກ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮັກພໍໃຈຂອງຄົນທັງຫຼາຍ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີລັກສະນະ 9 ປະການ ໄດ້ແກ່...

1. ບໍ່ເປັນຄົນອວດດີ

2. ບໍ່ເວົ້າຫຼາຍຈົນເຂົາເບື່ອ

3. ເປັນຄົນອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ

4. ຮູ້ຈັກຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ

5. ເວົ້າຈາອ່ອນຫວານ

6. ເປັນຄົນເສຍສະລະບໍ່ເອົາປຽບຜູ້ອື່ນ

7. ເປັນຄົນກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນ

8. ເປັນຄົນບໍ່ມີນິໄສ ອິດສາລິດສະຫຍາ ບັງບຽດ ຢ້ານລື່ນຢ້ານເຫຼືອ ຜູ້ອື່ນ

9. ເປັນຄົນມີນິໄສສຸຂຸມຮອຍຄອບບໍ່ຍົກຕົນຂົ່ມເພີ່ນ