9 ທ່າ ອອກກຳລັງກາຍລົດນ້ຳໜັກ ກຳຈັດພຸງ

9 ທ່າ ອອກກຳລັງກາຍລົດນ້ຳໜັກ ກຳຈັດພຸງ

ມີໃຜກຳລັງເຂົ້າສູດລົດນ້ຳໜັກຢູ່ເດ ແນ່ນອນວ່າສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສາວໆຈໍຕ້ອງເຮັດໃນການລົດນ້ຳໜັກແບບບໍ່ໂຍໂຍ່ ໄດ້ຜົນໄລຍະຍາວຄືການຄວບຄຸມອາຫານການກິນ ຊື່ງເປັນເລື່ອງທີ່ສາວໆອາດບໍ່ຕ້ອງລົງແຮງຫຼາຍແຕ່ຕ້ອງບໍ່ລືມວ່າອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດກໍ່ຄືການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ສາວໆຈະຄິດສະເໝີວ່າການອອກກຳລັງກາຍ ເປັນເລື່ອງທີ່ເມື່ອຍສຸດໆ ຕ້ອງເສຍເວລາສາລະພັດ ແຕ່ແທ້ໆແລ້ວຫາກສາວໆມຸງໝັ່ນຢູ່ກັບການຄວບ ຄຸມອາຫານຢ່າງດຽວ ຈາກຄົນທີ່ເປັນຫຸ່ນອວບເມື່ອນ້ຳໜັກລົງແລ້ວຮູບຮ່າງຕ້ອງບໍ່ກະຊັບແນ່ນອນ ແລ້ວການອອກກຳລັງກາຍນີ້ແຫຼະເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີທີ່ສຸດແລ້ວເຮັດໃຫ້ສາວໆຫຸ່ນດີແບບບໍ່ຍ້ວຍ ຟິດທຸກສັດສ່ວນ ໃຜໆກໍ່ເຫັນຕ້ອງວ້າວແນ່ນອນ ລອງມາເລີ່ມຈາກການອອກກຳລັງກາຍງ່າຍໆ ພຽງ 9 ທ່າຈະຊ່ວຍທັ້ງສຸຂະພາບ ແລະ ນ້ຳໜັກແຖມຫຸ່ນກະຊັບອີກດ້ວຍ

ທ່າທີ່ 1

​ທ່າທີ່ 2

​ທ່າທີ່ 3

​ທ່າທີ່ 4

​ທ່າທີ່ 5

​ທ່າທີ່ 6

​ທ່າທີ່ 7

​ທ່າທີ່ 8

​ທ່າທີ່ 9