9ຂໍ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຮຽນດີ ແລະ ຄະແນນດີຂຶ້ນ

 9ຂໍ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຮຽນດີ ແລະ ຄະແນນດີຂຶ້ນ


ມາເບິ່ງເທັກນິກການຮຽນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດຕິພາບການຮຽນຂອງໂຕເອງດີຫຼາຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄະແນນດີຂຶ້ນພ້ອມ


1.ເລືອກສິ່ງທີ່ໂຕເອງມັກ


ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າມັກຫຍັງ ເຈົ້າຮຽນໄປເລີຍ ຫລັງຈາກທີ່ເຈົ້າມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າຮຽນ ເຈົ້າຈະເຮັດມັນໄດ້ດີ ຢ່າໃຫ້ຄ່ານິຍົມຕ້ອງມາບອກເຈົ້າວ່າເຈົ້າຈະຕ້ອງຮຽນຫຍັງ


2.ເລືອກວິຊາທີ່ຜ່ອນຄາຍແນ່ກະດີ


ເລືອກວິຊາທີ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນວິຊາການແນ່ກະໄດ້ ຢ່າຕັກຕວງຄວາມຮູ້ຫລາຍເກີນໄປ ເພາະຊີວິດບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຕຳລາ


3.ພັກຜ່ອນຫລາຍໆ


ການພັກຜ່ອນແບ່ງໄດ້ເປັນ3ຢ່າງຫຼັກໆທີ່ຄວນເຮັດໃນໄວຮຽນກໍ່ຄື ໄດ້ແກ່ ເຮັດກິດຈະກຳ ຂອງ ຄະນະຫຼືມະຫາໄລ ອອກກຳລັງກາຍ ນອນຫຼັບ ຫຼື ເຮັດຫຍັງກໍ່ໄດ້ຕາມໃຈໂຕເອງ ເຊັ່ນ ເບິ່ງທໍລະທັດ ອ່ານນິຍາຍ


4.ຢ່າໃຫ້ວຽກຄ້າງ ຕ້ອງນຳວຽກໃຫ້ທັນ


ຄະແນນເກັບກະສຳຄັນບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຄະແນນເສັງຄືກັນເດີ້ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດຄະແນນເກັບຈາກຫ້ອງໃຫ້ດີໆ ບາງຄັ້ງຄະແນນເສັງເຈົ້າຍັງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອ່ານດ້ວຍຊຳ້


5.ບໍ່ຕອບເປັນທີ1 ແຕ່ຕ້ອງເກາະກຸ່ມຄະແນນດີໃຫ້ໄດ້ທຸກວິຊາ


ຢ່າໄປໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການເຮັດຄະແນນໃຫ້ສູງທີ່ສຸດ ບໍ່ແມ່ນວ່າໄດ້ຄະແນນຫລາຍທີ່ສຸດແລ້ວຈະເກັ່ງ ແຕ່ການເອົາໂຕລອດໄດ້ນັ້ນແລະຄືຄົນເກັ່ງ 


6.ເພື່ອແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ 


ການເຮັດແບບນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບໂຕເຈົ້າເອງ ແລະ ໂຕຂອງຜູ້ອື່ນພ້ອມ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ແທ້ຫຼືບໍ່ ແລະ ໄດ້ໝູ່ນຳອີກ


7.ຢ່າຮຽນໜັກເກີນໄປ


ບໍ່ແມ່ນວ່າການອ່ານຢັດໃສ່ຫົວບາດດຽວ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດທຸກເທື່ອ ຄວາມຈິງແລ້ວຄວນອ່ານໜັງສືມາຕະຫຼອດໝົດເທີມນັ້ນໆ ແລ້ວກ່ອນຈະເສັງຄືການທວນຄືນ


8.ຮູ້ໂຕສະເໝີວ່າກຳລັງຮຽນຫຍັງຢູ່


ຂໍໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ໄວ້ວ່າເຈົ້າກຳລັງຮຽນຫຍັງຢູ່ ຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງ ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບຫຍັງ ເພື່ອການທົບທວນບົດຮຽນຄືນຈະເປັນການງ່າຍຕໍ່ໂຕເຈົ້າເອງ ຈື່ງ່າຍ


9.ມີເປົ້າໝາຍ


ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສຸກ ແລະຈະບໍ່ກະຕືລືລົ້ນເລີຍ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ຢ່າລຶມຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ກັບໂຕເອງ ເພາະມັນຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເຈົ້າເຮັດໄດ້