8 ເຫດຜົນທີ່ຄວນກິນຂີງທຸກວັນ

ຂີງ ເປັນສ່ວນປະສົມໃນການປະກອບອາຫານ ແລະຍັງມີສັບພະຄຸນເປັນຢາ ທີ່ໃຊ້ກັນມາດົນນານແລ້ວ ເຊິ່ງຂີງມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ບັນເທົາອາການປວດ, ບັນຫາການຍ່ອຍອາຫານ ແລະບັນເທົາອາການປວດຮາກໄດ້

1.ຊ່ວຍຕ້ານອາການອັກເສບຂອງກະດູກ ເພາະພະຍາດຂໍ້ກະດູກອັກເສບ ເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກຄົນ ເຊິ່ງເປັນການເສື່ອມຂອງຂໍ້ຕໍ່ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ຄວາມເຈັບປວດ ໃນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ

2.ຂີງ ຊ່ວຍການພັດທະນາການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພາະອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດເສື່ອຂໍ້າເຮື້ອ ແລະການອັກເສບຊໍ້າເຮື້ອ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ພາວະສະໝອງເສື່ອມເຊັ່ນ: ພະຍາດອັນໄຊເມີ

3.ຂີງຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດກ້າມເນື້ອໄດ້ 25%, ບັນເທົາອາການປວດປະຈຳເດືອນໄດ້

4.ຊ່ວຍຫຼຸດຄໍເລດເຕີຣອນ ແລະສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງເປັນໂຣກຫົວໃຈໄດ້ອີກ

5.ຊ່ວຍບັນເທົາການຍ່ອຍອາຫານ ເພາະຂີງມີສານຟິນອລ ເຊິ່ງບັນເທົາການອັກເສບຂອງລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ນອກຈາກນີ້ຍັງກະຕຸ້ນການຜະລິດນໍ້າບີ ແລະນໍ້າລາຍ ທີ່ຊ່ວຍສົ່ງຜ່ານໄປທາງອາຫານ ແລະທາດເຫຼວສົ່ງຜ່ານໄປສູ່ທາງເດີນອາຫານ

6.ຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດຮາກ ການບໍລິໂພກຂີງສົດ ຫຼືຊາຂີງ ຈະສົ່ງຜົນດີໃນການປິ່ນປົວອາການປວດຮາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຖືພາ, ອາການແພ້ທ້ອງ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງໄດ້

7.ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 10%

8.ຂີງ ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານມະເຮັງດ້ວຍການກິນສານສະກັດຈາກຂີງ 2 ກຣາມຕໍ່ວັນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໄຊໂຕໄຄ ທີ່ກະຕູ້ນໃຫ້ເກີດການອັກເສບໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ຫຼຸດລົງ