8 ເຄັດລັບກັບສູ່ຄວາມອ່ອນເຍົາ

  1. ນອນບໍ່​ເດິກ ​ແລະ ນອນ​ໃຫ້ພຽງພໍ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ປະມານ 7-8 ຊົ່ງ​ໂມງ.
  2. ລົດ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ “ ຂາວໆ, ຫວານໆ, ທອດໆ’’ ຄື​ແປ້ງ​ຂາວ, ຂະຫນົມ​ຫວານ ​ແລະ ອາຫານ​ທ​ອດທັງຫລາຍ.
  3. ຢ່າ​ນອນ​ຫລັງ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ແລ້ວ​ໃຫມ່ໆ ຄ້າ​ໃຫ້ດີ​ຄວນ​ຍ່າງປະມານ 10-15 ນາທີ ຫລັງ​ອາຫານ​ທຸກ​ມື້.
  4. ກິນ​ຜັກ​ທຸກ​ມື້ ​ແລະ ກິນ​ຜັກ​ໃຫ້​ຫລາກ​ຫລາຍ​ຊະນິດ ຫລາກ​ຫລາຍ​ສີ.
  5. ບໍ່​ນັ່ງ​ດົນ​ເກີນ​ຄັ້ງ​ລະ 1 ຊົ່ວ​ໂມງ​ໃຫ້​ລຸກ​ຂື້ນ​ຢືນ​ສະຫລັບ​ນັ່ງ​ຫລື​ລຸກ​ຂື້ນ​ຍ່າງ 10ນາທີ.
  6. ຍ່າງ​ສະ​ສົມ​ໃຫ້​ໄດ້​ມື້ລະ 40 ນາທີ ຫລື​ ຖ້າ​ເປັນ​ການ​ຍ່າງຂື້ນ​ລົງເນີນ ຫລື ຍ່າງ​ຂື້ນ​ຄັນ​​ໄດ໋ ກໍ່​ສົມ​ເວລາ​ໃຫ້​ໄດ້ 4ນາທີ.
  7. ຄວນ​ກິນ​ອາຫານ​ຫນ້ອຍ​ລົງຈະ​ເຮັດ​ມີ​ສຸຂະ​ພາບ​ຍືນ​ຍາວ ທ່ອງ​ໄວ້ “ກິນ​ຫນ້ອຍ​ຕາຍ​ຍາກ ກິນ​ຫລາຍ​ຕາຍ​ງ່າຍ”
  8. ຮູ້​ຈັກ​ຂອບ​ໃຈ, ຂໍ​​ໂທດ​ໃຫ້ຕິດ​ປະ​ນິ​ໄສ ​ເພື່ອ​ຈິດ​ໃຈ​ທີ່​ອ່ອນ​ໂຍນ ​ແລະ ​ໃບ​ຫນ້າ​ຈະ​ອ່ອນ​ເຍົາ​​ໄປ​ດ້ວຍ.