8 ວິທີປະຫຍັດໄຟ ຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານໃນເຮືອນ

ການປະຢັດໄຟຟ້າ ນອກຈາກຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານຢູູ່ໃນເຮືອນເພື່ອປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເງິນໃນຖົງ ແລ້ວຍັງເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ນຳອີກ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງມີວິທີການປະຢັດໄຟຟ້າເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາ ກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂອງເຮົາເຢັນຂື້ນອີກດ້ວຍ.

  1. ປູກຕົ້ນໄມ້ບໍລິເວນໃກ້ເຮືອນ, ປູກຫຍ້າປົກຄຸມໜ້າດິນເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມ ຊູ່ມໃຫ້ກັບໜ້າດິນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນເຢັນຂື້ນ.
  2. ໃຊ້ຜ້າກັ້ງສີອ່ອນໆ,ເຢັນຕາມາໃສ່ບໍລິເວນປະຕູປ່ອງຢ້ຽມເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດທີ່ສ່ອງເຂົ້າມາໃນເຮືອນ ແຕ່ບໍ່ຄວນເອົາຜ້າທີ່ໜາ ແລະ ສີ ມືດຄື້ມ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ໃນເຮືອນເຮົາມືດຈົນໄດ້ໄຕ້ໄຟຟ້າເພີ່ມ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນຮູ້ສຶກອຶດອັດຕື່ມອີກ.
  3. ຕິດແຜ່ນກັນຄວາມຮ້ອນຕາມຫຼັງຄາ,​ ຝາເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍນອກ.
  4. ຄວນອານາໄມ, ເຊັດຫຼອດໄຟຢ່າງນ້ອຍ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບແສງສະ ຫວ່າງຈາກດອກໄຟຢ່າເຕັມທີ່.
  5. ປິດເຄື່ອງປັບອາກາດ (Air) ທຸກຄັ້ງກ່ອນອອກຈາກເຮືອນ ຫຼື ຫ້ອງນັ້ນ 30 ນາທີ ແລະ ບໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນເກີນ 1 ຊົ່ວ ໂມງ.
  6. ຕັ້ງຄ່າຄອມພິວເຕີໃຫ້ເຊົາເຮັດວຽກ (Computer Sleep)  ເມື່ອຢຸດເຊົາການເຮັດວຽກ ແລະ ປິດເມື່ອບໍ່ເຮັດ ວຽກເປັນເວລາດົນ.
  7. ລະລາຍນໍ້າກ້ອນທີ່ເກາະຢູ່ໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງເປັນປະຈຳ.
  8. ປິດ ແລະ ຖອດປັກສຽບເຕົາລີດກ່ອນລີດເຄື່ອງແລ້ວ ໂດຍເລືອກເອົາເຄື່ອງທີ່ບາງ ແລະ ລີດງ່າຍໄວ້ລີດຕາມ ຫຼັງ.

ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ໍຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເຮືອນ, ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາ ວະໂລກຮ້ອນໄດ້ນຳອີກ.