8 ຊຽນອາຫານເພື່ອ ຫົວໃຈແຂງແຮງ

8 ຊຽນອາຫານເພື່ອ ຫົວໃຈແຂງແຮງ

ອາຫານເພື່ອ ຫົວໃຈແຂງແຮງ

ຫົວໃຈແຂງແຮງ ຄວນກິນອາຫານປະເພດໃດແດ່ ເຮົາໄປເບິ່ງ

  1. ຊາຂຽວ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສານແອນຕີ້ອອກຊີແດນຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ມີປະໂຫຍດໂດຍກົງ ໃນການຊ່ວຍລົດຄໍເລສເຕີລໍ ແລະ ລົດຄວາມດັນໂລຫິດ
  2. ໃຍອາຫານ ການຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີກາກໃຍອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 25 -35 ກຮາມ ເຊັ່ນເຂົ້າກ່ອງ ຂະໜົມປັງ ເຂົ້າໂອ໊ດ ຖົ່ວ ແລະ ຜັກຕ່າງໆ
  3. ນ້ຳໝາກໄມ້ຄັ່ນສົດ ເລີ່ມມື້ໃໝ່ ດ້ວຍນ້ຳສົ້ມຄັ້ນສົດຈັກແກ້ວ ເພາະນ້ຳສົ້ມຄັ້ນ ອຸດົມໄປດ້ວຍກົດໂຟຮິກ ທີ່ຊ່ວຍລົດລະດັບຮໍໂມນຊີສເຕອິນ ຊື່ງເປັນກົດອະມິໂນ ທີ່ພົບວ່າສຳພັນກັບອາການຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ລອງນ້ຳລາແຊັງທີ່ມີຟຼາໂວນອຍ ແລະ ເຮສເວີຮາທອສ (resveratrol) ສານສຳຄັນຈາກເປືອກລາແຊັງ ທີ່ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງ ເຊລເມັດເລືອດແດງຈັບເປັນກ້ອນ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນ
  4. ຜັກຕະກູນກະ່ຫຼ່ຳ ແຕ່ລະມື້ກິນຜັກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍເນັ້ນຜັກປະເພດກະຫຼ່ຳ ເຊັ່ນ ກະຫຼ່ຳດາວ ບ໊ອກໂຄລີ ແລະ ກະຫຼ່ຳປີ ເພາະມີສານແອນຕີ້ອອກຊີແດນທີ່ດີຕໍ່ຫົວໃຈ
  5. ຖົ່ວເປືອກແຂງ ການສຶກສາຈາກຫຼາຍແຫ່ງລາຍງານວ່າການຮັບປະທານຖົ່ວເປືອກແຂງ ເຊັ່ນ ອັນມອນ ພີສຕາຊິໂອ ວອສນັດ ຮາເຊລນັສ  ອາທິດລະຫຼາຍກວ່າ 150 ກຮາມ ຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງໂລກຫົວໃຈ  ຫຼື ໂລກຫົວໃຈວາຍໄດ້ 1 ໃນ 3 ເທົ່າ
  6. ຖົ່ວເຫຼືອງ ການຮັບປະທານຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ ຊ່ວຍລົດຄໍເລສເຕລໍໄດ້
  7. ກະທຽມ ການຮັບປະທານກະທຽມ ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຈັບຕົວກັນຂອງເມັດເລືອດແດງທີ່ຈະໄປອຸດຕັນຫຼອດເລືອດແດງ ກິນມື້ລະ 5-10 ກີບ ຕໍ່ມື້
  8. ກ້ວຍ ອາຫານທີ່ມີໂພແທັກຊຽມສູງ ຊ່ວຍລົດຄວາມດັນໂລຫິດໄດ້ ສະນັ້ນ ນອກຈາກກ້ວຍແລ້ວ ມັນຫຼືມັນຝຮັ່ງອົບ ໝາກເລັ່ນ (ຊອດ) ໂຍເກິດ ແລະ ແຄນຕາລູບ

ນອກຈາກຮັບປະທານອາຫານສຸຂະພາບເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ການອອກກຳລັງກາຍສະໝ່ຳສະ ເໝີ ແລະ ບໍ່ຄຽດກໍ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນຫົວໃຈປ່ວຍໄດ້