8 ຄວາມຈິງວ່າປີໃໝ່ຈັກເທື່ອກໍບໍ່ເຄີຍເຮັດຢ່າງທີ່ໃຈຫວັງຈັກເທື່ອ!

ໃກ້ສິ້ນປີເທື່ອໃດກໍມີແຕ່ຄົນອວຍພອນກັນວ່າລືມເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີ ແລ້ວຖືໂອກາດນີ້ເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆດີໆ ໃນປີໜ້າ ຜ່ານມາແລ້ວເປັນສິບປີກໍຍັງບໍ່ ເຫັນຫຍັງດີຂຶ້ນເລີຍແທ້ໆ ເຮົາມີຜົນວິໄຈອອກມາຊັບພອດໃຫ້ຮູ້ເຖິງຕົ້ນເຫດ ຢ່າງນີ້ນີ້ເອງເຮົາເຖິງບໍ່ສຳເລັດຕາມຫວັງຈັກທີ
1. 63% ຂອງຄົົນທີ່ສຳລວດມາຈາກ YouGov ບອກວ່າປີ 2015 ຢາກຈະປ່ຽນເປັນຄົນໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ ເຊັ່ນ ຫຼຸດນ້ຳໜັກ ຟິດຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ 3 ຢ່າງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຄົນບອກໃຫ້ຕົວເອງຫລາຍທີ່ສຸດ.
2. ອີກ 12% ບອກວ່າຢາກບາລານຊີວິດເຮັດວຽກໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອສຸຂະພາບຈະໄດ້ບໍ່ໂສມ.
3. ຜົນທີ່ອອກມາມີຄົນແຫກກົດທີ່ຕົວເອງຕັ້ງໄວ້ເຖິງ 32% ຕັ້ງແຕ່ສິ້ນເດືອນມັງກອນ! ແຕ່ກໍຍັງມີອີກ 10% ເຮັດຕໍ່ໄປໄດ້ຄົບທຸກຂໍ້ທີ່ຕົວເອງ ວາງໄວ້.
4. ນັກວິໄຈຈາກ King?s College London ເບນຈາມິນ ກາດເນີຣບອກວ່າ ?ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ຄົນເຮັດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງປີໃໝ່ລົ້ມເຫລວເພາະ ທ່ານບໍ່ຢູ່ກັບຄວາມເປັນ ຈິງແລ້ວ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ອອກກຳລັງແລ້ວເຊັດເປົ້າໝາຍໄປເລີຍວ່າຈະເຂົ້າຟິດເນັດ 5 ເທື່ອຕໍ່ອາ ທິດເທື່ອລະເຄີ່ງຊັ່ວໂມງ ເຮົາ ກໍບໍ່ມີມື້ເຮັດໄດ້ດອກ ອີກເຫດຜົນໜຶ່ງກໍຄືຄົນເຮົາຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ປ່ຽນຕົວເອງແທ້ໆ ເທົ່າໃດແຕ່ເວົ້າວ່າຈະປ່ຽນເພາະເປັນປີໃໝ່ເທົ່ານັ້ນເອງ?
5. ຄວາມຕັ້ງໃຈຍັງບໍ່ພໍ? ກໍມາຈາກວ່າບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍກະຕຸ້ນເຮົາໃຫ້ເຮັດຢ່າງນັ້ນແທ້ໆ  ອີກງານວິໄຈດ້ານຈິດວິທະຍາບອກວ່າຄວາມຕັ້ງໃຈຫລື willpower ຝຶກໄດ້ ຮອຍ ໂບເມດເຕີຈາກ Florida State University ສອນວ່າ ?ກໍເໝືອນກັບກ້າມເນື້ອ ຄວາມຕັ້ງໃຈຈະແຮງກ້າຊ້ຳໃດກໍຂຶ້ນຢູ່ ກັບເວລາທີ່ມີທັງຂຶ້ນແລະລົງ  ຖ້າເຮົາຝຶກບໍລິຫານເລື້ອຍ ສິ່ງນີ້ກໍຈະຍິ່ງແຂງແຮງຂຶ້ນ? ຢືນຢັນວ່າເລື່ອງແບບນີ້ຝຶກໄດ້ ແຕ່ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບພະລັງໃນ ຕົວເຮົາດ້ວຍ ອາດຈະໝົດໄປເລີຍກໍໄດ້ຖ້າເຮົາໃຊ້ຫລາຍເກີນໄປ.
6. ລົງລາຍລະອຽດໄປເລີຍ ຂໍ້ນີ້ສາດຕາຈານດ້ານຈິດວິທະຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ New York ບອກວ່າ ?ຕັ້ງໃຈຢ່າງດຽວບໍ່ພໍ ເຈົ້າຕ້ອງຄິດວ່າຈະ ເຮັດເມື່ອໃດ ທີ່ໃດຕ້ອງບອກໄປເລີຍວ່າເວລາທີ່ເໝາະຈະເລີ່ມຄືມື້ໃດ ແລ້ວຖ້າເກີດມີອຸປະສັກຫຍັງຂຶ້ນມາ ແຜນສຳຮອງຄືຫຍັງ ຈະຈັດການແນວ ໃດຕໍ່ໄປດີ? ເຊັ່ນ ຮູ້ວ່າຕົວເອງຢາກຂຽນນິຍາຍຮັກເລື່ອງໜຶ່ງ ມີຄິດໃນຫົວແຕ່ບໍ່ມີເວລາ ເຮົາກໍກຳນົດໄປເລີຍວ່າຈະຂຽນທຸກມື້ເສົາອາທິດຕອນ 2 ທຸ່ມ ແຕ່ຖ້າເກີດບໍ່ວ່າງ ເຮົາກໍຕ້ອງຫາມື້ຊົດເຊີຍແທນ 1 ມື້ຈົນກວ່ານິຍາຍຂອງເຮົາຈະສຳເລັດ.
7. 66 ມື້ = ຊ່ວງເວລາທີ່ເຮົາຈະສ້າງນິໄສໃໝ່ຂຶ້ນມາໄດ້ຕາມ ງານວິໄຈອີກຊິ້ນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ໃຫ້ລອງດື່ມນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນມາອີກ 1 ແກ້ວຫຼັງອາຫານເຊົ້າ ເຮັດໄປ 66 ມື້ກໍຈະຕິດເປັນນິໄສ ແຕ່ນິໄສດື່ມນ້ຳອາດຈະງ່າຍກວ່າໃຫ້ຊິດອັບ 66 ມື້ ອາດຈະຍັງຝັງເປັນນິໄສຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ ເພາະກິດຈະກຳນີ້ຍາກ ແລະຊັບຊ້ອນກວ່າ.
8. ຕັດໄຟຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນລົມ ນັກວິໄຈອີກຄົນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ມອນລີ່ ຄັອກ ເຄັດບອກວ່າໃຫ້ກຳຈັດສິ່ງຮ້າຍລ່ວງໜ້າໄວ້ເລີຍ ຜົນວິໄຈ ທີ່ລາວເຮັດບອກວ່າສະຫມອງມີພື້ນທີ່ສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ຄິດກ່ຽວກັບອະນາຄົດເອົາໄວ້ ຖ້າເຮົາໃຊ້ກົງນີ້ຫຼາຍໆ ສະຫມອງຈະສັ່ງເຮົາໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຄວບ ຄຸມຕົວເອງໄປເລີຍ ເຊັ່ນ ຖ້າເຮົາກຳລັງຫຼຸດນ້ຳໜັກ ເຮົາກໍບໍ່ຕ້ອງຊື້ຂອງບໍ່ມີປະໂຫຍດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ່ຍງ່າຍມາຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ ດີກວ່າຊື້ມາເກັບໄວ້ ແລ້ວບອກຕົວເອງວ່າດຽວກິນເທື່ອລະນິດ ແບບນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຜົນດອກ?
ສຸດທ້າຍຂໍໃຫ້ເຮົາຮູ້ສາເຫດວ່າເປັນຫຍັງ ເຮົາເຖິງຍັງບໍ່ຈ່ອຍບໍ່ແຂງແຮງບໍ່ລວຍກວ່ານີ້ ບໍ່ເປັນຄົນໜ້າຮັກກວ່ານີ້ ຕັ້ງແຕ່ທຳອິດເຮົາກໍຈະຈິງໃຈ ກັບຕົວເອງວ່າເພາະເຮົາເຮັດຕົວຂອງຕົວເອງທັງນັ້ນ ເຮົາກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕັ້ງກົດໂຫດໆ ໃຫ້ຄຽດເອງແລ້ວເຮົາຈະເຮັດທຸກຢ່າງໄດ້ເປັນທຳມະ ຊາດແລະເປັນສາວທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນປີຕໍ່ໄປສູ້ໆທຸກໆຄົນ.
=====================================================================================================