8ລັກສະນະນີ້ທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດໃຫ້ລູກເປັນຄົນຕິດເກມ

ຈາກ​ສະຖານະການ​ເດັກນ້ອຍ​ຕິດ​ເກມພົບ​ວ່າ:ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍມີ​ໂອ​ກາດ​ຕິດ​ເກມຄື:ການ​ລ້ຽງດູ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ
ຊຶ່ງ“ພໍ່​ແມ່”ມີ​ບົດ​ບາດ​ຫນ້າທີ່​ຫລັກ​ໃນ​ການ​ອົບຮົມ​ສັ່ງ​ສອນເຖິງແມ່ນວ່າ​ການ​ໃຫ້​ເດັກນ້ອຍ​ໄດ້​ເຕີບໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ມາ​ເປັນ​ຄົນ​ດີແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດຊອບຈະ​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ເບິ່ງແຍງ​ລູກແຕ່​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ສາມາດ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສົມບູນ​ກໍ​ຄື ການ​ເປັນ​ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ເໝາະ​ສົມຊຶ່ງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ແລະ​ສ້າງ​ພູ​ມ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ໃຫ້​ກັບ​ລູກ​ໄດ້​ຂໍ້​ສັງເກດ8ພໍ່​ແມ່​ກຸ່ມ​ສ່ຽງທີ່​ລູກ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ຕິດ​ເກມໂດຍ​ມີ​ລັກສະນະ​ດັ່ງນີ້

1.ພໍ່​ແມ່ຄາວຽກ
ພໍ່​ແມ່ຄາວຽກຄື:ພໍ່​ແມ່​ທີ່“ຄິດ​ຫລື​ອ້າງ​ວ່າ​ໂຕ​ເອງຫ​ຍຸ້ງ”ມີ​ພາລະ​ກິດ​ເປັນ​ຂອງ​ໂຕເອງບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​​ວົນ,ຂ້ອງແຄ່ງຂ້ອງຂາ,ຫລື​ຢູ່​ໃກ້​ຕົນ​ເອງໂດຍ​ຈະ​ໃຊ້​ອຸປະກອນITເຊັ່ນ:​ເກມ,ສະ​ມາດໂຟນIPadຫລືເອື້ອຍ​​ລ້ຽງ​ເດັກນ້ອຍຕົນເອງ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ເວລາ​ສ່ວນໂ​ຕ​ຫລາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ

2.ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ຮູ້​ເທົ່າ​ບໍ່​ເຖິງ​ການ
ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ຮູ້​ເທົ່າ​ບໍ່​ເຖິງ​ການມັກ​ຈະ​ເຂົ້າໃຈ​ວ່າ​ເດັກນ້ອຍ​ຍຸກ​ນີ້​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ເທົ່າ​ທັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີເພາະ​ເຮັດໃຫ້​ທັນ​ສະໄໝ,ສະຫລາດ,ຮຽນ​ຮູ້​ໄວ,ຊ່ວຍ​ເພີ່ມ​ສັກ​ກະຍະ​ພາບ​ດ້ານ​ໄອ​ທີ​ໃຫ້​ກັບ​ລູກຈາກ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ຖືກ​ພຽງ​ສ່ວນຫນຶ່ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນບໍ່​ປະຕິເສດ​ວ່າ​ການ​ທີ່​ມີ​ທັກ​ສະ​ດ້ານ​ໄອ​ທີ​ນັ້ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ພໍ່​ແມ່​ຂາດ​ຄວາມ​ຮູ້​ຕໍ່​ເນື່ອງຄື:ຖ້າ​ພໍ່​ແມ່​ບໍ່​ເບິ່ງແຍງຫລື​ປ່ອຍ​ລູກ​ໃຫ້​ໃຊ້​ເວລາ​ກັບ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຍັງ​ນ້ອຍ​ໆ(ປະ​ມານ6ເດືອນຫາ3ປີ)ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ກັບ​ເດັກນ້ອຍເຮັດໃຫ້​ພັດທະນາ​ການ​ດ້ານ​ອື່ນໆຈະ​ຊ້າລົ​ງເຊັ່ນ:ເວົ້າ​ຊ້າ,ກ້າມ​ຊີ້ນ​ມັດ​ໃຫຍ່ມັດ​ນ້ອຍ​ເຕີບໃຫຍ່ຊ້າແລະ​ທັກ​ສະ​ທາງ​ສັງຄົມ​ກໍ​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ໄປ​ຖ້າເປັນ​ເດັກນ້ອຍ​ທີ່​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄວ​ຮຽນບັນຫາ​ທີ່​ພົບ​ຄື:ເດັກນ້ອຍ​ຈະ​ບໍ່​ແບ່ງ​ເວລາ​ໃຫ້​ກັບ​ສິ່ງ​ອື່ນເຊັ່ນ:ການ​ຫລິ້ນ, ການ​ຮຽນ,ການ​ເຂົ້າ​ສັງ​ຄົມ

3. ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ຢ້ານ​ອາລົມ​ລູກ
ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ຢ້ານ​ອາລົມ​ລູກຄື:ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ບໍ່​ກ້າ​ປະຕິເສດ​ເວລາລູກ​​​ອາ​ລະ​ວາດ​,ຫງຸດ​ຫງິດຫລືຮ້ອງໃສ່ເມື່ອ​ຖືກ​ຢຶດ​ເກມໂທລະ​ສັບຫລື​ປິດ​ຄອມພິວເຕີພໍ່​ແມ່​ກໍ​ຈະ​ຕົກ​ໃຈ​ຮ້ອນຮົນແລະ​ເຮັດຫຍັງ​ບໍ່​ຖືກ​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ເພດ​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ຈັດການ​ອາລົມ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ລູກ​ໄດ້ບໍ່​ຮູ້​ຈະ​ເຮັດ​ແບບໃດ​ຈົນ​​ພໍ່​ແມ່​ກາຍ​ເປັນ​ລູກ​ໄກ່​ໃນ​ກຳ​ມື​ຂອງ​ລູກ
4.ພໍ່​ແມ່​ມັກ​ໃຈ​ອ່ອນ
ພໍ່​ແມ່​ມັກ​ໃຈ​ອ່ອນມັກ​ຈະ​ບໍ່​ມັກ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ,ບໍ່​ກ້າ​ປະຕິເສດ,ບໍ່​ຢາກ​ເຮັດໃຫ້​ຜິດ​ຫວັງ​ບໍ່​ຢາກ​ເຮັດໃຫ້​ລູກ​ເສຍ​ໃຈ​ຢ້ານ​ລູກ​ຮ້າຍ​ພໍ່​ແມ່​ກຸ່ມ​ນີ້​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ເຮັດວຽກ​ຫລາຍ ເຮັດໃຫ້​ຕົນເອງ​ເກີດ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ຜິດ​ທີ່​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ໃຫ້​ເວລາ​ກັບ​ລູກດັ່ງ​ນັ້ນ​ເວລາ​ລູກ​ຂໍ​ຫຍັງ​ກໍ​ຈະໃຫ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​​ທົດ​ແທນ
5. ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ປ່ອຍປະລະ​ເລີຍ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ວິ​ໄນ
ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ປ່ອຍປະລະ​ເລີຍ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ວິ​ໄນ​ອາດ​ເພາະ​ຕົນເອງ​ບໍ່​ມີ​ວິ​ໄນບໍ່​ມີ​ເວລາ​ທີ່​ຈະ​ຖ່າຍ​ທອດ​ວິ​ໄນ​ຫລື​ບໍ່​ຮູ້​ຈະ​ຖ່າຍ​ທອດ​ແບບໃດເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ລ້ຽງ​ລູກ​ແບບ​ຂາດ​ວິ​ໄນບໍ່​ມີ​ການຕັ້ງ​ລະບຽບ​ພາຍ​ໃນ​ເຮືອນບໍ່​ເຝິກ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດຊອບບໍ່​ນັ່ງ​ໂອ້ລົມກັນ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ເພື່ອ​ວາງ​ກົດ​ເກນ​ເດັກ​ນ້ອຍຈຶ່ງ​ເຮັດ​ຕາມ​ໃຈ​ຕົນເອງ​ແລະ​ຂາດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ.

6.ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ເອງ
ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ເອງ​ຄື:ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ຈັດການ​ລູກ​ຄົນ​ລະ​ແນວ​ທາງ​ຊຶ່ງ​ລູກ​ຈະ​ເຊື່ອ​ຄົົນທີ່​ໃຫ້​ປະໂຫຍດ​ແກ່​ຕົວ​ເອງເຊັ່ນ:ຖ້າ​ຄົນ​ໃດ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃຈ​ອ່ອນລູກ​ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ກົດ​ຄົນັ້ນ


7.ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ປ່ອຍປະລະ​ເລີຍ​ກິດຈະກຳ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ
ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ປ່ອຍປະລະ​ເລີຍ​ກິດຈະກຳ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວຄື:ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ຈະ​ຫາ​ກິດຈະກຳ​ຫຍັງ​ທີ່​ເຮັດ​ຮ່ວມ​ກັບ​ລູກບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການເຮັດ​ກິດຈະກຳ​ທີ່​ຈະ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ມັກ​ພົບ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ລ້ຽງດ່ຽວຈຶ່ງ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ທາງ​ສັງຄົມໃນ​ມູມມອງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ໝູ່ຫລື​ມີ​ລູກ​ໃນ​ໄວ​ດຽວ​ກັນຊຶ່ງ​ກິດຈະກຳ​ທີ່​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ເພດ​ນີ້​ພໍ​ຈະ​ຄິດອອກເຊັ່ນ:ສົ່ງ​ລູກ​ຮຽນ​ພິເສດ,ຍ່າງ​ທ່ຽວ​ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ,ກິນ​ເຂົ້າ​ນອກ​ເຮືອນເປັນ​ຕົ້ນແຕ່​ບໍ່​ຂົນ​ຂວາຍ​ທີ່​ຈະ​ຫາ​ກິດຈະກຳ​ກາງ​ແຈ້ງຊຶ່ງ​ຖ້າພໍ່​ແມ່​ມີ​ກຸ່ມ​ໝູ່​ຫລື​ມີ​ລູກ​ໃນ​ໄວ​ດຽວ​ກັນ​ກໍ​ບໍ່​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ຫາ​ກິດຈະກຳ​ເຮັດ​ລະຫວ່າງ​ເດັກນ້ອຍເຊັ່ນ:ກິດຈະກຳ​ຍ່າງ​ປ່າ,ເບິ່ງ​ນົກ,ຖ່າຍ​ຮູບ,ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້ ອ່ານ​ຫນັງສື,ຂີ່​ຈັກ​ລົດຖີບຫລື​ຫລິ້ນ​ເກມ​ໝາກ​ດ້າມ​ກັບ​ລູກ​ໃນ​ເຮືອນເປັນ​ຕົ້ນ
8.ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ເອົາ​ແຕ່​ຈົ່ມ
ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ເອົາ​ແຕ່​ຈົ່ມຄື:ການ​ຈົ່ມ​ທີ່​ມັກ​ຕໍ່ທ້າຍ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ຕຳ​ໜິການ​ປະ​ຊົດ​ແຕ່​ບໍ່​ແກ້​ໄຂ​ຫລື​ປັບ​ປ່ຽນ​ພຶດຕິກຳ​ລູກພຽງ​ແຕ່​ຈົ່ມ​ແລະ​ຍ່າງ​ໜີ​ໄປໂດຍ​ພຶດຕິກຳ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ຊ້ຳ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ໄປ​ເລື່ອຍ​ໆ ພໍ່​ແມ່​ປະ​ເພດ​ນີ້​ຈະ​ເວົ້າ​ແຕ່​ຂໍ້​ເສຍ​ຂອງ​ເກມມັກ​ບໍ່​ຖາມ​ເຖິງ​ອາລົມ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ປ່ອຍປະລະ​ເລີຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ລູກເອົາ​ແຕ່​​ສົນໃຈ​ສະເພາະ​ເລື່ອງ​ການ​ຮຽນການ​ອ່ານ​ຫນັງສື​ແລະ​ການ​ມີວຽກບ້ານຈະ​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ໃນລັກສະນະຈັບ​ຜິດແລະ​ດູຖູກຕົວຢ່າງ“ດຽວ​ຈະ​ເປີດ​ໃຫ້​ຫລິ້ນ​ໝົດມື້​ໝົດຄືນ”“ຄະແນນ​ເດືອນ​ນີ້​ຈະ​ເຖິງ​ຮອດໃສ”ເປັນ​ຕົ້ນຊຶ່ງ​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ບໍ່​ສ້າງສັນ ເມື່ອ​ເດັກນ້ອຍ​ຟັງ​ກໍ​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ຕໍ່​ຕ້ານບໍ່​ຢາກ​ເຮັດ​ຕາມປຸກ​ອາລົມ​ເຮັດໃຫ້​ຮ້າຍເຮັດໃຫ້​ຮູ້ສຶກ​ບໍ່​ດີ​​ຕໍ່​ໂຕເອງ​ແລະ​ຄົນ​ເວົ້າ
ນອກ​ຈາກ8ຂໍ້​ຕ້ອງ​ຫ້າມ​ຂ້າງ​ເທິງ​ແລ້ວຍັງມີ​ອີກ2ສິ່ງ​ທີ່​ພໍ່​ແມ່​ຄວນ​ເຮັດຄືການ​ສື່​ສານແລະ​ສ້າງຄຸນຄ່າຂອງໂຕເອງ
-ການ​ສື່​ສານ​ພໍ່​ແມ່​ຄວນ​ມີ​ທັກ​ສະ​ການ​ສື່​ສານ​ກັບ​ລູກ​ທີ່​ດີໃນ​ກຽດ​ລູກ,ຟັງ​ລູກ,ພະຍາຍາມ​ດຶງ​ລູກ​ມາ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການສ້າງ​ວິ​ໄນ​ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ
-ການສ້າງSelf-Esteem(ສ້າງຄຸນຄ່າຂອງໂຕເອງ)ພໍ່​ແມ່​ຄວນ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ກັບ​ເລື່ອງ “ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ໃນ​ຕົນເອງ”ເພື່ອ​ໃຫ້​ລູກ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ​ຕົນເອງ​ມີ​ຄຸນຄ່າມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​​ເຊັ່ນ:ເມື່ອ​ພໍ່​ແມ່​ພາ​ລູກ​ເຮັດ​ກິດຈະກຳລູກ​ກໍ​ຈະ​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ​ຕົນເອງ​ເຮັດຫຍັງ​ໄດ້​ດີແລະ​ຍິ່ງ​ຖ້າ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ກໍ​ຈະ​ເກີດ​ຄວາມ​ພາກພູມ​ໃຈ​ແລະ​ໝັ້ນໃຈຊຶ່ງ​ພໍ່​ແມ່​ຄວນ​ໃຫ້​ຄຳ​ຍ້ອງຍໍເປີດ​ໂອ​ກາດ​ແລະ​ສ້າງ​ເວ​ທີ​ໃຫ້​ລູກ​ໄດ້​ສະແດງ​ອອກຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍກຸ່ມ​ນີ້​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ການ​ຕິດ​ເກມອີກ​ຢ່າງ​ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ພູ​ມ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ກັບເດັກນ້ອຍ​ແລະ​ຄອບຄົວ​ນໍາອີກ​