7 ສິ່ງທີ່ຜູ້ຍີງປາກບໍ່ຕົງກັບໃຈ

  

ຜູ້ຍີງກໍ່ຄືຜູ້ຍີງບໍ່ວ່າຈະເປັນສາວຫວານຫຼືອ່ອນຫວານອ່ອນໂຍນເຂັ້ມແຂງຊ້ຳໃດກໍ່ຕ້ອງມີປາກບໍ່ຕົງກັບໃຈເພາະບໍ່ໃຜ ທີ່ຈະເວົ້າຄວາມຈິງໝົດທຸຢ່າງ ແລະ ຫຼາຍໆຄັ້ງເຂົາກໍ່ເວົ້າເພື່ອໃຫ້ອີກຝ່ານສະບາຍໃຈພຽງບັນດາທ່ານລອງທຳຄວາມເຂົ້າ ໃຈກັບ 7 ຂໍ້ທີ່ຜູ້ຍີງມັກປາກບໍ່ຕົງກັບໃຈ ທ່ານອາດຈະເຂົ້າໃຈຜູ້ຍີງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເອົາໃຈຄົນຮູ້ໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນລອງ ໄປອ່ານເບີ່ງກຂ້ອຍມາຕົງໆ ”ຂ້ອຍຮັບໄດ້”
1.    ບອກຂ້ອຍມາຕົງໆຂ້ອຍຮັບໄດ້
2.    ຂ້ອຍບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ
3.    ເວລາທີ່ເຈົ້້າຖາມຄົນຮູ້ໃຈຂອງທ່ານວ່າ “ເຄີຍຜ່ານຜູ້ຊາຍມາຈັກຄົນແລ້ວ”
4.    ເມື່ອຄືນນີ້ເຈົ້າສຸດຍອດຫຼາຍ (ສຳລັບຄົນມີຄູ່ທີ່ມີຄວາມສຳພັນລືກຊື້ງ)
5.    ຂ້ອຍມັກກິລາທີ່ສຸດເລີຍ
6.    ຊິໄປຫຼີ້ນກັບໝູ່ເບາະ ບໍເປັນຫຍັງໄປໂລດ
7.    ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍນອກໃຈໃຜທັງນັ້ນ